Ook in het mbo blijven aanmeldingen achter

Net als in het hoger onderwijs blijven ook in het mbo nieuwe aanmeldingen dit jaar nog achter. En dat terwijl tal van sectoren last hebben van een personeelstekort.

Volgens cijfers van de Vereniging Hogescholen kampen diverse opleidingen met teruglopende aanmeldingen. Zo is er bij de Pabo sprake van een krimp van tien procent in de voorlopige aanmeldingen. Als verklaring verwijst de vereniging naar het nieuwe leenstelsel. Dit nieuwe stelsel gaat pas in vanaf studiejaar 2023-2024. Studenten zouden in afwachting daarvan kiezen voor een extra tussenjaar.

Vrijheid

Ook in het mbo lijkt het aantal aanmeldingen te dalen. Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, wijt dit in de eerste plaats aan corona: ‘Ik spreek veel jongeren. Ze vertellen me dat de coronajaren heel pittig waren en dat ze ook nadenken over een tussenjaar. Dus even niet aan de studie, maar genieten van de vrijheid.’

1 mei

Volgens Tekin kan ook de verschuiving van de aanmelddatum de oorzaak zijn van de terugloop in het aantal aanmeldingen. Dit jaar kunnen jongeren zich tot 1 mei in plaats van 1 april aanmelden voor een mbo-opleiding. Tekin hoopt dat het aantal inschrijvingen de komende maand nog toeneemt. Gelukkig kunnen scholen nu ook weer fysieke open dagen organiseren. Tekin: ‘We verwachten dat veel jongeren alsnog gaan kiezen voor het mbo.’

Havo

Tekin vindt het zorgelijk als jongeren gestimuleerd worden om havo boven het mbo te verkiezen. Vanwege corona is de doorstroom van vmbo naar havo soms makkelijker gemaakt. Maar veel van deze jongeren zijn meer thuis op een mbo-opleiding, denkt Tekin: ‘Als de kans aanwezig is dat je leren op de werkvloer leuker vindt dan theorie en algemene vakken, dan loop je ook een relatief groter risico om uit te vallen, met alle frustraties die daarbij horen.’ Hij roept daarom jongeren op goed te kijken naar het mbo: ‘De samenleving staat te springen om gediplomeerde, goed opgeleide beroepsbeoefenaars. Met een mbo-diploma heb je goud in handen.’

Lees ook: Onzekerheid over aanmeldingen nieuwe studiejaar