Ook MBO Raad wil van het leenstelsel af

Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, wil van het sociaal leenstelsel af. ‘We moeten ons kapot schamen dat we een hele generatie met schulden laten opgroeien.’

De voorzitter van de MBO Raad sluit zich aan bij het pleidooi van Zihni Özdil, woordvoerder onderwijs van GroenLinks in de Tweede Kamer. Onlangs kondigde Özdil aan dat GroenLinks de steun voor het leenstelsel intrekt. Partijleider Jesse Klaver, zelf enkele jaren geleden mede-architect van het stelsel, heeft het nieuwe standpunt van GroenLinks inmiddels bevestigd. Door de draai van GroenLinks is er in de Tweede Kamer geen meerderheid meer voor het leenstelsel.

Verkeerd signaal

Volgens Ton Heerts geeft de overheid met het systeem van studiefinanciering een verkeerd signaal af: jongeren moeten juist gewaarschuwd worden voor het maken van schulden. Volgens Heerts dient de overheid onderwijs een leven lang mogelijk te maken. In Trouw zegt hij: ‘Elke euro in het onderwijs is 2 euro besparing in de sociale zekerheid.’

Doorstroom

Inmiddels bestrijden deskundigen dat het leenstelsel zorgt voor een haperende doorstroom tussen mbo en hbo. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat het aantal mbo’ers dat doorstroomt naar het hbo sinds 2015 is gestegen van bijna 29.000 naar ruim 35.000. In Trouw zegt Anja van den Broek, onderzoeker van ResearchNed, dat het lastig is een causaal verband vast te stellen tussen het leenstelsel en de doorstroom: ‘De stelling dat het studievoorschot zorgt voor een stagnerende doorstroom is te kort door de bocht.’

In de week van 27 mei wordt het debat over het leenstelsel in de Tweede Kamer voortgezet. Alternatieven voor het huidige stelsel zijn er echter nog niet.

Lees ook: Doorstroom mbo-hbo groeit verder door