Ook mbo-scholen bereiden zich voor op STAP-budget

Over enkele weken is het zo ver: het langverwachte STAP-budget gaat van start. Iedere Nederlander komt dan in aanmerking voor een subsidie van maximaal 1.000 euro voor bijscholing. Welke rol gaan de mbo-scholen spelen?

Vanaf 1 maart gaat de STAP-regeling van start. STAP staat voor ‘stimulans arbeidsmarktpositie’. De bedoeling van de regeling is dan ook dat burgers hun positie op de arbeidsmarkt via scholing gaan versterken. Per jaar stelt de overheid zo’n 200 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen ongeveer 200.000 trajecten worden gefinancierd.

Interessante markt

Het afgelopen jaar is opleidend Nederland druk bezig geweest met de voorbereiding op het STAP-budget. Commerciële opleiders zien een interessante markt opdoemen. Via allerlei sites, zoals www.STAP-budget.nl, willen zij het burgers zo eenvoudig mogelijk maken om een cursus in te kopen. Het gaat op deze site veelal om korte cursussen van één of twee dagen, over het algemeen gericht op vage competenties als persoonlijke ontwikkeling, communicatie of leiderschap.

Eigen regie

Critici spreken de zorg uit dat de STAP-subsidie te weinig ingezet wordt om knelpunten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het is inderdaad de vraag in hoeverre tekortsectoren als de techniek en de zorg kunnen profiteren van de STAP-regeling. Het kabinet wijst erop dat bij de STAP-regeling bewust is uitgegaan van de eigen regie van de burger. De burger moet zelf zoveel mogelijk kunnen bepalen hoe hij of zij de positie op de arbeidsmarkt verbetert. Eventueel kan de overheid later een deel van het STAP-budget reserveren voor opleidingen voor tekortsectoren.

Subsidiepot

Ook veel mbo-scholen hopen een graantje mee te pikken uit de subsidiepot. Een groep mbo-scholen heeft hierop voorgesorteerd met de inrichting van www.mbo.nl. Hierbij werken zeven mbo-scholen, regionaal gespreid, samen met commerciële opleiders. Toch lijken de meeste mbo-scholen vooralsnog de kat uit de boom te kijken. Om gebruik te maken van het STAP-budget moeten opleiders aan tal van ingewikkelde eisen voldoen. Hoewel veel mbo-scholen de ambitie hebben meer activiteiten te ontplooien op het gebied van leven lang ontwikkelen, is het de vraag of kortdurende cursussen van maximaal 1.000 euro voor mbo-scholen zo interessant zijn. Relevant daarbij is dat het kabinet in de toekomst wellicht het STAP-budget ook beschikbaar wil stellen voor meerjarige opleidingen.

Doelgroep

Beleidsmakers kijken ook met enige zorg naar de doelgroep van het STAP-budget. Minder digitaal vaardige burgers zullen moeite hebben een aanvraag in te dienen. Volgens een kritisch rapport van de ICT-waakhond is het aanvraagproces te ingewikkeld gemaakt en zullen met name laagopgeleiden afhaken tijdens het aanvraagproces. Het ministerie van Sociale Zaken wil daarom via een monitor onderzoeken of de STAP-regeling wel toegankelijk genoeg is.

Via de site ‘STAP voor opleiders’ is alle informatie over de STAP-regeling te vinden

Lees ook: Start van STAP-budget twee maanden vertraagd