Opleiders vanwege misbruik geschrapt uit STAP-register

Twee opleiders zijn vanwege misbruik volledig geschrapt uit het STAP-scholingsregister. Twee andere opleiders zijn gesommeerd opleidingen uit het register te halen.

Dat is het eerste resultaat van onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken naar mogelijk misbruik van de STAP-regeling. Het STAP-budget bestaat sinds dit jaar. Het is de bedoeling dat mensen met een subsidie van maximaal 1.000 euro de kans krijgen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. De belangstelling voor de subsidies is elke aanvraagperiode groot.

Kritiek

Sinds de start van het STAP-budget is er kritiek op de regeling. Opleiders zouden te veel vage opleidingen aanbieden, terwijl veel sectoren kampen met grote personeelstekorten. Daarnaast zijn er ook vermoedens van fraude. Zo worden er opleidingen aangeboden waarvoor al andere subsidies bestaan of waarvoor een werkgever zelf verantwoordelijk is, zoals rijopleidingen en taaltrainingen bij inburgeringscursussen.

Toetsingskamer

De Toetsingskamer STAP heeft als taak mogelijk misbruik aan de kaak te stellen. Maar liefst 250 opleiders zijn onderwerp van onderzoek. Zes onderzoeken zijn nu afgerond. Twee van de zes onderzochte opleiders worden voorlopig met al hun opleidingen uit het register gehaald. Daarnaast zijn twee opleiders gesommeerd opleidingen die niet voldoen aan de doelstelling en voorwaarden van STAP uit het register te halen. De bijna 5.000 mensen die het STAP-budget hebben aangevraagd voor een van de opleidingen die niet aan de doelstellingen voldoen, zijn daarover de afgelopen tijd geïnformeerd. Een deel van hen heeft te horen gekregen dat ze een andere opleiding kunnen kiezen. De rest krijgt nog informatie over het vervolg.

Lerende regeling

Uit de eerste onderzoeken blijkt dus dat er opleiders zijn die de grenzen van de regeling opzoeken. Daarom blijft het ministerie van Sociale Zaken ook de komende tijd opleiders controleren. Zo mogen ze geen geschenken, aanbiedingen of andere voordelen koppelen aan opleidingen in het STAP-register. Het ministerie werkt nauw samen met UWV, DUO en de Toetsingskamer bij het signaleren van en optreden tegen opleiders die de fout ingaan. In overleg met deze partijen werkt het ministerie aan aanscherping van de STAP-regeling. Omdat het om een ‘lerende regeling’ gaat, wordt STAP continu gemonitord en geëvalueerd.

Vandaag start een nieuwe aanvraagperiode voor het STAP-budget

Lees ook: Al meer dan 100.000 burgers profiteren van STAP-budget

Beeld: pixabay.com