Opmerkelijk veel belangstelling voor rekentoets

Hoe maak je een goede rekentoets? Een vraag die enkele Kamerleden bijzonder boeiend vinden. Vanavond spreekt de Tweede Kamer er nog eens over.

Over het belang van goed rekenonderwijs is (bijna) iedereen het wel eens. Om in de maatschappij te functioneren moet iedere burger op basisniveau kunnen rekenen. Enkele jaren geleden heeft de Tweede Kamer dan ook, bijna unaniem, bepaald dat er landelijke normen komen voor het rekenniveau. Via centrale examinering zou het rekenniveau op de diverse onderwijsniveaus getoetst worden. Op VWO-niveau worden de gewenste niveaus over het algemeen goed gehaald. Op het vmbo-, havo- en mbo-niveau is dat nog lang niet het geval. Daarom is besloten om de rekentoets voorlopig nog niet te laten meetellen voor het examen.

Rekenmachine
Ondertussen ontstond over de kwaliteit van de toets zelf al snel rumoer. Zo zou de door Cito ontwikkelde toets te veel verhaaltjessommen bevatten, waardoor taalzwakke leerlingen op achterstand zouden staan. En lastig was ook dat je tijdens de digitale toets niet kon terugbladeren, om misbruik van de rekenmachine te voorkomen. Dat laatste probleem is inmiddels opgelost (zie het voorbeeld onder aan deze pagina).

Alternatief
En dan is er ook nog de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Die wilde wel meehelpen aan een betere toets. In maart 2015 sprak de vereniging met staatssecretaris Dekker hierover. Over de afspraken die toen gemaakt zijn, lopen de meningen uiteen. Volgens de wiskundeleraren zou de afspraak zijn gemaakt dat de NVvW een alternatieve toets zou ontwikkelen, volgens staatssecretaris Dekker niet. In een brief aan de Tweede Kamer legt Dekker een en ander uit.

Jokken
Vanavond spreken enkele Kamerleden opnieuw met de staatssecretaris over de rekentoets. Met name Michel Rog en Paul van Meenen zijn vasthoudend: zij willen af van de toets. Van Meenen maakt zich ook druk over de rol van de NVvW. Op de vraag van de Volkskrant ‘Zit Dekker dan te jokken?’ antwoordt hij: ‘Ik wacht even met die beschuldiging. Maar hij heeft er wel belang bij. De rekentoets is voor hem een prestigeproject.’

Ook interesse in de technische kwaliteit van de toets? Klik hier voor een voorbeeld van de rekentoets in het mbo.

Lees ook: Docenten niet blij met uitstel rekentoets