Opnieuw overleg over schoolkosten mbo

Minister Bussemaker gaat in gesprek met de MBO Raad en de Stichting Leergeld over het probleem van te hoge schoolkosten in het mbo. Maar extra geld is er voorlopig niet.

Tijdens de behandeling van de Onderwijsbegroting heeft minister Bussemaker naar aanleiding van vragen van Tanja Jadnanansing (PvdA) toegezegd opnieuw in overleg te willen gaan met mbo-scholen over het probleem van hoge schoolkosten. De minister is van mening dat er voor leerplichtige jongeren geen financiële obstakels mogen zijn om deel te nemen aan een mbo-opleiding. Scholen mogen een bijdrage vragen aan leerlingen van leermiddelen, maar deze bijdrage mag nooit zo hoog zijn dat er feitelijk sprake is van een barrière. De toegankelijkheid van het mbo mag niet in het geding zijn.

Leergeld
De afgelopen maanden heeft met name de Stichting Leergeld alarm geslagen over de hoge schoolkosten die mbo-scholen vragen aan leerlingen. Volgens Leergeld vormen bedragen boven de € 1.000 geen uitzondering. Voor leerplichtige studenten uit gezinnen met minimale financiële mogelijkheden zou dit tot betalingsproblemen en mogelijk zelfs tot uitval leiden.

Noodfonds
Tot nu toe heeft minister Bussemaker altijd gesteld dat de mbo-scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het oplossen van problemen met schoolkosten. Scholen kunnen bijvoorbeeld een noodfonds oprichten voor kinderen uit arme gezinnen. In een motie van PvdA-Kamerlid Jadnanansing wordt de minister opgeroepen om in overleg te gaan met mbo-scholen. Minister Bussemaker moet voor 1 februari 2016 de Kamer informeren over de resultaten van het overleg.

Lees ook: Schoolkosten mbo geen groot probleem