Oproep minister: dit jaar geen negatief studieadvies

Minister Van Engelshoven roept de mbo-scholen op dit jaar geen negatief bindend studieadvies te geven.

Dat is te lezen in het verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van corona voor het beroepsonderwijs. In dit overleg vraagt de fractie van GroenLinks naar het standpunt van minister Van Engelshoven over het bindend studieadvies in het mbo. In november hadden Kamerleden Paul van Meenen (D66) en Lisa Westerveld (GroenLinks) in een motie mbo-scholen opgeroepen om het bindend studieadvies niet onverkort toe te passen. Volgens de motie zouden scholen er goed aan doen te komen tot een aangepaste norm die recht doet aan de buitengewone omstandigheden.

Onduidelijk

Aanvankelijk was onduidelijk wat de minister met deze oproep zou doen. Half januari leek zij juist vast te houden aan het bindend studieadvies, met de uitspraak ‘Ik kan de wet niet zomaar veranderen’. De minister wees er toen vooral op dat het bindend studieadvies in het mbo pas zeer recent is ingevoerd. Pas na een evaluatie wil zij besluiten nemen over de toekomst van het bindend studieadvies. In reactie op de vraag van de Groen Links-fractie stelt de minister nu echter klip en klaar: ‘Voor dit studiejaar heb ik besloten mbo-instellingen op te roepen geen negatieve BSA’s (bindende studieadviezen, red.) af te geven.’

Persoonlijke omstandigheden

Volgens de minister moeten scholen bij het geven van een studieadvies goed rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van de student. Bovendien moeten scholen dusdanige voorzieningen treffen dat een goede studievoortgang gewaarborgd is. Om die reden verwacht de minister dat scholen niet snel een negatief studieadvies zullen geven. Zij voegt daar nu dus het heldere advies aan toe om helemaal geen negatieve adviezen te geven.

Richtlijnen

Opmerkelijk is dat deze oproep verder gaat dan eerdere uitingen van het ministerie. Zo staat in de richtlijnen voor mbo-scholen over onderwijs tijdens corona (nieuwste versie d.d. 6 januari 2021) dat scholen wel degelijk een negatief studieadvies kunnen geven. Als voorwaarde wordt daarbij gesteld dat alleen onvoldoende studievoortgang geen reden mag zijn voor een negatief advies. Ook in het ‘Servicedocument 5.0 mbo-aanpak coronavirus’ (november 2020), een document van het ministerie van Onderwijs, wordt gesteld dat scholen negatieve studieadviezen mogen geven. In afwijking van deze documenten roept de minister nu dus scholen op dit jaar helemaal geen negatieve adviezen te geven.

Lees ook:  Minister houdt vast aan bindend studieadvies