Oud-bestuurders ROC Leiden aansprakelijk gesteld

ROC Leiden gaat proberen vijftien voormalige bestuurders van de school aansprakelijk te stellen voor de geleden financiële schade. Het ministerie van Onderwijs biedt ondersteuning.

Na stevig aandringen door de Tweede Kamer heeft minister Bussemaker onderzocht in hoeverre het mogelijk is voormalige bestuurders van ROC Leiden aansprakelijk te stellen voor de financiële problemen. Haar conclusie is dat de huidige Raad van Toezicht de aangewezen partij is om de bestuurders aansprakelijk te stellen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij: ‘Het is aan de Stichting ROC Leiden om bij persoonlijk verwijtbaar handelen haar voormalige bestuurders aansprakelijk te stellen’. Het ministerie gaat de Stichting ROC Leiden wel zo goed mogelijk ondersteunen bij de juridische procedures.

Dagvaarding
De Stichting ROC Leiden heeft inmiddels vijftien voormalige bestuurders een aansprakelijkstelling verzonden. Het gaat om twee oud-leden van het college van bestuur: Jacques van Gaal en Marieke Jas. Daarnaast hebben dertien voormalige toezichthouders een brief van ROC Leiden ontvangen. De komende maanden worden individuele dagvaardingen voorbereid.

Onbehoorlijk bestuur
Of de aansprakelijkheidsstelling succesvol zal zijn, is nog maar af te wachten. Er dient sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur waarbij de bestuurder een persoonlijk verwijt te maken valt. Naar verluidt heeft de Raad van Toezicht hoofdpersoon Van Gaal bij zijn terugtreden ‘algehele en finale kwijting’ verleend. Overigens heeft indertijd de AOb ook aangekondigd de bestuurders van ROC Leiden aansprakelijk te zullen stellen. Van dat voornemen is sindsdien niets meer vernomen.