Tweede Kamer steunt reddingsplan Leiden

Het reddingsplan voor roc Leiden kan op brede steun van de Tweede Kamer rekenen. Alleen VVD en PVV verzetten zich tegen een tweede pakket aan noodhulp voor het geplaagde roc.

Anne-Wil Lucas (VVD) heeft geen vertrouwen in het reddingsplan voor roc Leiden. Volgens haar is volstrekt onduidelijk waar het plan toe gaat leiden: een fusie met het ID College of een ‘gemeenschap van mbo-colleges’. Zij heeft er geen vertrouwen in dat het roc de onderwijskwaliteit kan verbeteren. Volgens haar hebben studenten het meeste baat bij een nieuwe school. De VVD pleit dan ook – net als voor de zomer – voor een faillissement van roc Leiden: ‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.’

Vertrouwen
Het scherpe pleidooi van Lucas krijgt weinig steun bij de overige fracties. Paul van Meenen (D66) heeft juist wel vertrouwen in het plan. Volgens hem mogen leerlingen niet de dupe worden van het wanbeleid van bestuurders. Ook Tanja Jadnanansing (PvdA) stelt het belang van studenten centraal en ziet daarom niets in een faillissement. Zelf Michel Rog (CDA), voor de zomer nog voorstander van een faillissement, steunt nu het plan van de minister. Volgens hem zou het onzinnig om na de in de zomer geleverde miljoenensteun alsnog de stekker uit de school te trekken. Rog is niet onder de indruk van het kritische rapport van de Inspectie over het herstelplan: ‘De Inspectie veegt haar eigen straatje schoon.’

Aansprakelijkheid
Alle Kamerleden waren het eens over de wenselijkheid van een juridische procedure tegen de oud-bestuurders. Volgens minister Bussemaker is een procedure door de Raad van Toezicht het meest kansrijk. Op verzoek van de Kamer zegde zij toe nog in januari een brief te sturen over de mogelijkheden om oud-bestuurders aansprakelijk te stellen voor de geleden miljoenenschade.

Update: Op donderdag 17 december stemde de Tweede Kamer over een aantal ingediende moties. De moties van Lucas (VVD) over het afzien van extra financiële steun kregen alleen steun van de VVD en de PVV (inclusief afsplitsingen). Een motie van Rog (CDA) en Van Dijk (SP) over onderzoek naar de dubbelrol van adviseurs bij de bouw van de mbo-scholen kreeg wel een ruime meerderheid.