‘Perspectiefjaar’ voor jongeren zonder diploma

Een jaar met opleiding, begeleiding en stage moet jongeren zonder diploma aan werk helpen. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, wil met gemeenten en werkgevers een ‘perspectiefpact’ sluiten.

Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat ongeveer 138.000 jongvolwassenen van 23 tot 27 jaar geen diploma hebben en slechte vooruitzichten hebben op de arbeidsmarkt. Omdat zij veelal ook geen recht op een uitkering hebben, dreigt voor deze jongeren een uitzichtloze situatie. Voorzitter Ton Heerts van de MBO Raad wil daarom via intensieve begeleiding deze jongeren op weg helpen naar betaald werk. ‘Als we niets doen, is deze groep de volgende verloren generatie die tot hun pensioen veroordeeld is tot de bijstand.’

Samenwerken
Samen met de particuliere opleiders, verenigd in de NRTO, wil de MBO Raad komen tot een breed gedragen ‘perspectiefpact’. De beide voorzitters, Ton Heerts en Hans Hillen, hebben inmiddels gesproken met werkgevers, wethouders in het sociale domein en werknemersorganisaties. Ton Heerts: ‘Tot nu toe is eigenlijk iedereen enthousiast. Dat overtuigt ons ervan dat we moeten streven naar een eenduidige, samenhangende aanpak, met veel ruimte voor een regionale aanpak’. Het ‘perspectiefjaar’ wordt in ieder geval gevuld met scholing, werkervaring en een vorm van inkomensvoorziening. Dit kan leiden tot een erkend diploma, maar dat hoeft niet.

Steun
Heerts en Hillen roepen alle partijen op het initiatief van het perspectiefjaar te steunen. Aan de overheid vragen zij voldoende middelen om deze jongeren perspectief te kunnen bieden. Een mooi punt voor het verlanglijstje bij de komende kabinetsformatie.

Lees ook: Samenwerking mbo-scholen en gemeenten helpt jongeren