Pilot mbo-cultuurkaart met budget: acht scholen doen mee

Nog lang niet alle mbo-scholen doen mee aan de pilot waarbij studenten een extra tegoed krijgen op hun cultuurkaart. Tot nu toe hebben acht scholen zich aangemeld voor de pilot.

Sinds september 2022 kunnen scholen meedoen aan de pilot waarbij mbo-studenten een tegoed krijgen op hun mbo-cultuurkaart. Scholen die meedoen verdubbelen uit eigen middelen het tegoed op de kaart. Studenten hebben dan een tegoed van 21 euro. Voor deze pilot heeft het ministerie van OCW een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt. Uit een overzicht van het CJP, de organisatie die de pilot uitvoert, blijkt dat een half jaar na de start van de pilot acht scholen meedoen. Het gaat om het Mondriaan College (Den Haag), Noorderpoort (Groningen), Deltion (Zwolle), het Graafschap College (Doetinchem), ROC Tilburg en MBO Amersfoort. Ook de vakscholen Sint Lucas (Boxtel) en het Grafisch Lyceum Utrecht doen mee.

Feestje

In totaal kunnen volgens de berekening van het ministerie van Onderwijs al meer dan 100.000 mbo-studenten gebruikmaken van de cultuurkaart. Reden voor een klein feestje in het Rijksmuseum met minister Dijkgraaf (Onderwijs) en staatssecretaris Guslu (Cultuur). De laatste is enthousiast over de cultuurkaart: ‘Dankzij de mbo-cultuurkaart kunnen mbo-instellingen met hun studenten makkelijker gebruikmaken van het bijzondere cultuuraanbod in ons land. Hopelijk helpt dit budget om drempels weg te nemen die er soms kunnen zijn. En stimuleert het jongeren om iets nieuws te zien en te ervaren.’

Schatkamers

Ook minister Dijkgraaf heeft hoge verwachtingen van de cultuurkaart met budget: ‘Mbo-studenten krijgen met dit tegoed makkelijker toegang tot de culturele schatkamers van Nederland. Op deze manier willen we de nieuwsgierigheid en verbeelding van studenten prikkelen. De opgedane kennis in voorstellingen en tentoonstellingen draagt bij aan discussies over maatschappelijke thema’s die op scholen leven. De kaart gaat dan ook helpen de cultuureducatie in het mbo en de samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen te versterken.’

Aanmelden

Scholen met een mbo-cultuurkaart krijgen van de rijksoverheid een cultuurbudget. Daarmee kunnen hun studenten naar musea gaan, theatervoorstellingen bezoeken of naar een concert gaan. Het is de bedoeling dat studenten zoveel mogelijk klassikaal culturele activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld in het kader van burgerschapsonderwijs. Het geld is besteedbaar bij meer dan 1.200 culturele instellingen die zijn aangesloten bij de Cultuurkaart. Sommige instellingen hebben een specifiek aanbod ontwikkeld voor het mbo. Scholen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de pilot kunnen zich melden bij het CJP.

Aanmelden kan via de site van het CJP

Lees ook: MBO-card is impuls voor het cultuur- en burgerschapsonderwijs