Docenten richten platform voor kwaliteitsborging op

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (bv mbo) heeft het platform Kwaliteitsborging opgericht. Het platform, dat onlangs een eerste bijeenkomst hield, richt zich op onderwijsteams met als doel samen te werken aan het versterken van kwaliteitsborging in het mbo. Het NCP EQAVET ondersteunt hierbij.

Hoe zorg je ervoor dat je onderwijsteam de goede dingen in het onderwijs vasthoudt en borgt? Hoe maak je duidelijk wat de meerwaarde is van kwaliteitsborging? En hoe neem je je team mee in het evalueren (check) en bijstellen (act) van de onderwijskwaliteit? Dit is een greep uit de vragen die leven bij de eerste deelnemers van het onlangs opgerichte platform Kwaliteitsborging.

Doelen platform

Een platform biedt veel mogelijkheden, weet men bij de bvmbo. Onder de vlag van de beroepsvereniging zijn al diverse platforms in het leven geroepen, waaronder het Platform Collegiaal Leren en het Platform Rekendocenten. Het recent opgerichte Platform Kwaliteitsborging hield onlangs een eerste bijeenkomst om te verkennen wat het onderwerp kwaliteitsborging binnen het onderwijs inhoudt, welke doelen de docenten van het platform nastreven en welke aanpak ze hanteren. Naast de eigen professionalisering formuleerden de deelnemers ook het versterken van de kwaliteitsborging in hun onderwijsteams als belangrijk doel van het platform. Naast een interne oriëntatie, zoals elkaar inspireren, goede ideeën en producten delen en intervisie houden, willen de deelnemers ook een externe oriëntatie realiseren met het platform. Denk hierbij aan bijvoorbeeld gesprekspartner zijn van landelijke instanties, zoals de Inspectie en de MBO Raad, up-to-date blijven met actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs en met kwaliteitsborging, en het mbo positief profileren. Er zijn bij deze eerste bijeenkomst veel goede ideeën naar boven gekomen, die in de tweede bijeenkomst verder aangescherpt gaan worden.

Aanpak aanscherpen

Aan het slot van de eerste bijeenkomst was het enthousiasme voor het platform groot. Deelnemers waren het unaniem eens dat het platform een goed idee is en dat ze er een vervolg aan willen geven. Vier deelnemers hebben vervolgens het initiatief in handen genomen om de tweede bijeenkomst voor te bereiden. In deze bijeenkomst (datum nu nog onbekend) gaan de deelnemers de doelen van het platform aanscherpen en uiteenzetten wat nodig is om deze doelen te bereiken. Daarbij buigen ze zich ook over de vraag hoe ze de expertise van het NCP EQAVET kunnen gebruiken. NCP EQAVET is het Nationaal Coördinatiepunt European Quality Assurance for Vocational education and training. Dit coördinatiepunt werkt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het versterken van de kwaliteitsborging in het mbo in Nederland.

Meld je aan!

Wil je ook samen met en leren van collega-docenten over onderwijskwaliteit en kwaliteitsborging in het mbo? Op dit moment is het nog mogelijk om aan te sluiten bij het platform. Meld je hiervoor aan voor 1 oktober bij Maaike van der Mee (platform.okb@bvmbo.nl). Twijfel je nog? Voel je welkom om de eerstvolgende bijeenkomst aan te sluiten en kijk of je net zo enthousiast wordt als de deelnemers aan de eerste bijeenkomst.