Praktijkverklaring voor ‘ongekend talent’

Een deel van de jongeren en de volwassenen is niet in staat om een mbo-opleiding te volgen. The Colour Kitchen biedt hen, in samenwerking met ROC Midden Nederland, de kans om een praktijkverklaring te behalen. ‘Ze hebben talent maar ze weten het zelf nog niet.’

Bij The Colour Kitchen leren de deelnemers in de praktijk van de horeca en de bedrijfscatering. Op een van de startlocaties van The Colour Kitchen, zoals het eigen restaurant in de Utrechtse wijk Zuilen, zetten ze de eerste stappen in het arbeidsproces. De doelgroep is breed, vertelt hoofd opleidingen Arie van Diggele: ‘Het zijn mensen die weinig succes hebben ervaren met school of werk. Ze hebben te weinig zelfkennis en zelfvertrouwen om de stap naar betaald werk meteen succesvol te kunnen maken.’

Deelnemers

In leeftijd variëren de deelnemers van jongvolwassenen tot vijftigers. ‘Het gaat om een groeiende groep jongeren uit het praktijkonderwijs, het vso of het regulier mbo die zijn vastgelopen,’ licht Arie toe. ‘Daarnaast betreft het alleenstaande ouders en volwassenen die nog maar kort in Nederland wonen en extra ondersteuning nodig hebben. Of volwassenen die uit een periode van detentie komen en hun leven weer oppakken.’

Werkgevers

De eerste twee maanden bestaan uit een praktijkassessment, om na te gaan of een vervolgprogramma met betaald werk haalbaar is. Voor het vervolg werkt The Colour Kitchen samen met werkgevers als ProRail, Gemeente Utrecht en de Compass Groep, een grote bedrijfscateraar. ‘Tegenwoordig is er meer aandacht voor Social Return on Investment,’ legt Arie uit. ‘Werkgevers willen iets doen voor onze doelgroep en daar hebben ze ons voor nodig.’

Samenwerking

Begeleiding op de werkplek verzorgt The Colour Kitchen zelf. Daarnaast is onderwijs een belangrijk onderdeel. De organisatie werkt al jaren samen met ROC Midden Nederland. ‘Onze samenwerking draait om de praktijkverklaring,’ zegt accountmanager Hospitality Désirée Verhagen. ‘The Colour Kitchen verzorgt in feite een onderdeel van de mbo-opleiding, namelijk het praktijkleren.’ Ook SBB is er bij betrokken, onder andere voor de vertaling van het curriculum naar praktijkleren op maat. SBB levert ook formats om de voortgang van deelnemers te meten.

Kwalificatiedossier

Uitgangspunt is het kwalificatiedossier van een mbo-opleiding, bijvoorbeeld voor de functie Kok. ‘Het kwalificatiedossier Kok bestaat uit een aantal kerntaken en werkprocessen’ legt Désirée uit. De opdrachtgever of werkgever gaat in gesprek met de deelnemer om na te gaan wat de inhoud wordt van het traject praktijkleren.’  De deelnemer leert onderdelen van de werkprocessen. ‘Gaandeweg het leertraject kunnen taken ook nog worden aangepast.’

Flexibiliteit

Deze flexibiliteit kenmerkt ook de samenwerking van ROC Midden Nederland met The Colour Kitchen. Vanuit ‘mbo voor professionals’ kunnen Désirée en haar collega’s op elke gewenst moment een leertraject starten. ‘We zijn niet gebonden aan de tijdstippen van het reguliere onderwijs,’ vertelt Désirée. ‘Deelnemers kunnen op ieder gewenst ogenblik beginnen.’ Zodra een deelnemer van start gaat houdt een studentcoach een oogje in het zeil. ‘Als opleiding borgen wij de kwaliteit van het leertraject,’ geeft Désirée aan. ‘Onze studentcoach bespreekt het leertraject met de praktijkbegeleider en de deelnemer om het gezamenlijk te evalueren.’

Eigenwaarde

Daarbij is de praktijkverklaring geen doel op zich. Als onderdeel van de mbo-verklaring heeft de praktijkverklaring geen formele status, zoals het mbo-diploma of het mbo-certificaat. Toch is de waarde ervan groot, stelt Arie. ‘Het is een bevestiging van wat iemand kan. Daarmee levert het een gevoel van eigenwaarde op.’ ‘Het is inderdaad geen diploma,’ vult Désirée aan, ‘Maar wel een bewijs om de eigen vaardigheden mee aan te tonen.’ De praktijkverklaring vergroot de kansen  op de arbeidsmarkt en kan als opstap dienen voor werk of een mbo-opleiding.

Vaste baan

Voor financiering van de trajecten kloppen de twee partners aan bij een gemeente of een uitkerende instantie. Meestal loopt de aanvraag via Désirée en haar collega’s: ‘Een gemeente kan als subsidieverstrekker optreden om een traject met praktijkverklaring te starten voor een deelnemer.’  Volgens Arie hebben zowel de deelnemers als de gemeenten profijt van die regeling. ‘Iedere euro die gemeenten in dit soort programma’s steken, betaalt zich dubbel en dwars terug, omdat de deelnemers in veel gevallen duurzaam de uitkering uit gaan.’ Het einddoel van alle trajecten is namelijk een vaste baan. ‘Wij zijn niet tevreden met tijdelijke arbeid, maar we geloven wel dat ‘doorstroombanen’ als tussenstap nodig zijn om ‘ongekend talent’ op de juiste plek te krijgen. Pas als iemand definitief op een reguliere werkplek zit, nemen wij afscheid.’

Lees hier meer over The Colour Kitchen

Lees ook: Praktijkverklaring als diploma (nog) niet mogelijk is