Private opleidingsmarkt groeit met afstandsonderwijs

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2020 een omzet van bijna vier miljard euro behaald. In vergelijking met de vorige meting in 2017 is de omzet met ongeveer een half miljard euro gegroeid. In 2019, toen er nog geen corona was, lag de omzet van private opleiders nog hoger.

Dat blijkt uit de ‘Marktmonitor Private opleiders’ die economisch onderzoeksbureau SEO heeft opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze vierde marktmonitor geeft zicht op omvang en diversiteit van de markt van aanbieders van beroepsopleidingen over de jaren heen. Door het onderzoek te herhalen kunnen marktontwikkelingen in beeld worden gebracht. Eerdere marktmonitoren vonden plaats in 2012, 2015 en 2017. De resultaten van 2020 zijn grotendeels in lijn met de eerdere publicaties.

Afstandsonderwijs

In de vorige monitor (2017) werd al geconstateerd dat private opleiders steeds meer werken met vormen van afstandsonderwijs. Deze trend heeft zich de afgelopen jaren doorgezet en heeft door corona nog een extra impuls gekregen. Steeds meer opleiders bieden onderwijs aan in een combinatie van afstandsonderwijs en klassikaal onderwijs. In de toekomst verwachten opleidingsbedrijven een sterke groei in digitale vormen zoals e-learning en virtual classrooms.

Leerrechten

Steeds vaker hebben opleiders ook particulieren als klant. Was dit in 2017 nog bij circa 45 procent van de opleiders het geval, in 2020 was dit al bij 54 procent. Deze ontwikkeling past bij het overheidsbeleid dat de regie over leven lang ontwikkelen bij de werkende zelf legt. Met regelingen als ‘NL leert door’ en de STAP-subsidie kunnen deelnemers zelf opleidingen inkopen. De NRTO is dan ook blij dat in het nieuwe coalitieakkoord gesproken wordt over invoering van leerrechten. Ria van ’t Klooster van NRTO: ‘Het nieuwe kabinet kan op ons rekenen bij de uitvoering van de ambitieuze plannen. Of het nu gaat om voortgezet onderwijs, mbo of hbo, of het nu gaat om digitale vaardigheden, taalvaardigheden, soft skills of functiegerichte opleidingen. Wij zijn er voor iedereen die zich wil scholen en ontwikkelen.’

Lees hier de Marktmonitor private opleiders

Lees ook: Markt voor private opleidingen groeit

Foto: Niek-Jan van Kesteren (NRTO) biedt de monitor aan Mariëtte Hamer (SER) aan (foto: Liesbeth Dingemans)