Raad van State kritisch over leven lang ontwikkelen

Het kabinet maakt te weinig werk van leven lang ontwikkelen. Terwijl de coronacrisis de urgentie van omscholing extra groot maakt, heeft het kabinet geen concreet plan om werknemers hierbij te faciliteren.

Die inhoudelijke kritiek uit de Raad van State in het advies over de Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Volgens het belangrijkste adviesorgaan van de regering vraagt de economische crisis om een regisserende rol van de overheid bij het stimuleren van omscholing. In veel sectoren, zoals de evenementenbranche en de horeca, zal er minder werk zijn, terwijl in andere sectoren een grote behoefte is aan arbeidskrachten. De overheid moet op korte termijn een plan van aanpak maken om deze grote transitie met succes te realiseren.

Plan van aanpak

Volgens de Raad van State kan leven lang ontwikkelen alleen een succes worden als meerdere partijen hier hun schouders onder zetten. Dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor de scholen, met name in het beroepsonderwijs. Het beroepsonderwijs moet in staat zijn om werknemers snel om te scholen naar kansrijke beroepen. Ook werkgevers spelen hierbij een rol, door werknemers te stimuleren zich om te scholen. Volgens de Raad van State zijn spelers als UWV en de regionale werkbedrijven niet klaar voor deze taak. De Raad van State pleit daarom voor een plan van aanpak ‘waarmee de overheid op korte termijn een regisserende functie op zich neemt’.

Transitieplan

Het plan van aanpak moet duidelijk maken op welke manier leven lang ontwikkelen een succes kan worden. Vervolgens kan in een transitieplan worden bezien op welke manier van de huidige situatie van verschillende regelingen naar de nieuwe situatie kan worden gekomen. ‘De positie van zowel onderwijsinstellingen als werkgevers en werknemers is dan vanzelfsprekend onderdeel van zo’n transitieplan’, aldus het advies van de Raad van State.

Lees hier het volledige advies van de Raad van State

Lees ook:  Kamer ontevreden over tempo leven lang ontwikkelen