Rechter: ontslag Nijmeegse docent was gerechtvaardigd

Het ontslag van de docent die een boek schreef over onderwijsvernieuwing bij het ROC van Nijmegen is terecht. Door in het boek detailinformatie over collega’s op te nemen, is de arbeidsverhouding op de werkvloer duurzaam verstoord.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt daarmee de eerdere uitspraak van de kantonrechter over de kwestie. Cruciaal is dat Van Manen met haar boek collega’s heeft gekwetst. Hierdoor is de arbeidsrelatie in het docententeam dusdanig verstoord, dat een einde aan de arbeidsovereenkomst niet onredelijk is. Volgens het hof gaat het deze zaak niet om de vrijheid van meningsuiting. Het gaat om de gevolgen van het boek voor de interne verhoudingen op de werkvloer.

Vertrouwelijk

Het grote probleem is, aldus de uitspraak, dat in het boek personen herkenbaar worden opgevoerd. Volgens een lid van het onderwijsteam was door het boek ‘een ethische en professionele grens overschreden waardoor ik mijzelf niet meer in staat acht met haar samen te werken’. Deze bezwaren zouden bij meer leden van het onderwijsteam leven. Herplaatsing bij een andere sector binnen het ROC zou ook onmogelijk zijn.

Waarschuwing

In de uitspraak van het gerechtshof is te lezen dat Van Manen al in een vroeg stadium door het ROC was gewaarschuwd. Toen zij meldde dat zij van plan was een boek over haar ervaringen te schrijven, reageerde de school hier positief op. Wel wees de school erop dat de relaties met collega’s en studenten onder het boek zouden kunnen leiden. Ook waarschuwde het ROC dat vertrouwelijke informatie niet naar buiten mag komen. Juist op deze punten knelde de schoen. Niet alleen voelden collega’s zich door het boek niet meer veilig, ook zou er vertrouwelijke financiële informatie naar buiten zijn gekomen.

Vergoeding

Het gerechtshof is wel van mening dat het ROC Van Manen te snel geschorst heeft. Bij een zorgvuldige procedure zou dit ontslag ongeveer een half jaar later zijn ingediend. Om die reden moet de school Van Manen een bedrag van 40.000 euro betalen. Van Manen zelf had een veel hoger bedrag geëist.

Vrijheid

Volgens Van Manen zelf is de vrijheid van meningsuiting wel degelijk in het geding. In de Volkskrant zegt ze: Ik heb een boek geschreven en vervolgens werd ik ontslagen. Mijn vrijheid van meningsuiting is veel te gemakkelijk opzij geschoven.’ Haar advocaat sluit zich hierbij aan: ‘De vrijheid van meningsuiting wordt nu door het Hof een beetje terzijde geschoven met de overweging dat een aantal collega’s zich gekwetst voelen. Het lijkt me van belang dat opgeschreven moet kunnen worden hoe onderwijsvernieuwingen uitpakken in de praktijk. Ik denk dat het nu aan de politiek is om de positie van leerkrachten hierin beter te beschermen.’

Lees de volledige uitspraak van het gerechtshof

Lees ook: Docent geschorst wegens kritisch boek