Regelgeving aanpassen: het kan!

Docenten kunnen bij de MBO Brigade hinderlijke knelpunten in de regelgeving binnen het MBO aan de orde stellen. Met iedere melding gaan de brigadiers – medewerkers van het ministerie en van de MBO Raad – aan de slag. Soms kunnen ze het knelpunt oplossen door een nadere uitleg van de regelgeving te geven. Maar soms blijkt het ook nodig om de wet- en regelgeving formeel te wijzigen en dat is vaak een langdurig proces.

De MBO brigade deelt een voorbeeld uit de praktijk, over de nieuwe regelgeving van keuzedelen. Een tijdrovend traject van twee jaar, maar met het gewenste resultaat: vanaf 1 augustus 2022 treedt nieuwe regelgeving in werking.

Keuzedelen

De MBO Brigade ontvangt in 2018 en 2019 veel vragen over het onderwerp keuzedelen. Daarom organiseert de MBO Brigade in januari 2020 een bijeenkomst over dit onderwerp. Tijdens de broedplaats bij het Rijn IJssel College, in aanwezigheid van minister Ingrid van Engelshoven, bespreken de aanwezigen de voorstellen van het ministerie voor vereenvoudiging van de regelgeving rond keuzedelen. Aan de orde komt ook de voorgeschreven urenbesteding. Volgens de regels moet een mbo-student per jaar 240 uur aan keuzedelen besteden. Nu bestaat de mogelijkheid bij sommige niveau 4-opleidingen het programma niet in de gebruikelijke drie jaar, maar in vier jaar aan te bieden. Het vreemde is dan dat de studenten bij de opleiding die in vier jaar wordt aangeboden meer uren aan keuzedelen besteden dan in de driejarige opleiding, terwijl hetzelfde diploma behaald wordt.

Oplossing

Naar aanleiding van de casus komt de MBO Brigade met het voorstel om bij de opleidingen die in vier jaar worden aangeboden de extra keuzedeelverplichting te schrappen. Dat leidt tot de eenduidige situatie dat alle niveau 4-opleidingen een keuzedeelverplichting hebben van 720 uur, of de school deze nu in drie of vier jaar aanbiedt. Zowel bij de MBO Raad als bij de directie MBO van het ministerie valt de oplossing in goede aarde. Probleem is alleen dat hiertoe het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen moet worden gewijzigd.

Staatsblad

Voordat de wijziging in het Staatsblad kan worden opgenomen wordt het voorstel eerst vrijgegeven voor internetconsultatie. De voorgenomen wijziging van de keuzedeelverplichting wordt in de reacties, vooral namens scholen, overwegend positief beoordeeld. Uiteindelijk verschijnt de wijziging in het Staatsblad van 9 februari 2022. Dat is dus ruim twee jaar na de broedplaats in Arnhem. Vanaf het nieuwe schooljaar – vanaf 1 augustus 2022 – wordt de nieuwe regelgeving van kracht.

Lees alle artikelen over de MBO brigade