Toelatingsrecht en numerus fixus: ruimte en regels

De regels rond toelating van studenten lijken duidelijk. In de praktijk leiden ze echter ook tot dilemma’s. Op 24 maart sprak de MBO Brigade met vertegenwoordigers van scholen, het ministerie  en de MBO Raad over het toelatingsrecht. Opnieuw werd duidelijk … Lees verder

MBO Brigade organiseert webinar over plaatsingsbeleid

Sinds de invoering van het toelatingsrecht in het mbo hebben veel scholen vragen over het plaatsingsbeleid. Wanneer mag je een numerus fixus hanteren? Moet je inderdaad iedereen aannemen die zich aanmeldt? Over dit soort vragen organiseert de MBO Brigade op … Lees verder

Onderwijsovereenkomst blijft tot augustus 2023

De afschaffing van de onderwijsovereenkomst in het mbo wordt opnieuw uitgesteld. Door vertraging in de behandeling van het wetsvoorstel is de afschaffing nu voorzien met ingang van 1 augustus 2023. Dat bleek tijdens de bespreking van het wetsvoorstel ‘Verbetering van … Lees verder

Onderwijsinnovatie: flexibiliteit vereist standaardisatie

Corona heeft noodgedwongen tot allerlei innovaties in het onderwijs geleid. Wat zijn de opbrengsten hiervan? En kunnen die opbrengsten duurzaam in praktijk worden gebracht? Tijdens een bijeenkomst van de MBO Brigade kwamen twee voorbeelden voorbij: ROC A12 presenteerde zijn ‘onderwijscode’ … Lees verder

MBO Brigade: broedplaats over ‘Vernieuwingen vasthouden’

De MBO Brigade organiseert op 12 oktober een online sessie over het onderwerp ‘Vernieuwingen vasthouden’. In hoeverre hebben de innovaties die scholen in de coronaperiode hebben doorgevoerd blijvende waarde? Ondanks of juist dankzij corona is er de afgelopen periode binnen … Lees verder

Van Engelshoven wil urennorm mbo aanpassen

Minister Ingrid van Engelshoven wil de urennorm in het mbo aanpassen. ‘Als scholen grote behoefte hebben om af te wijken van de urennorm, moet je de vraag stellen of die norm nog wel zinvol is.’ De urennorm in het mbo … Lees verder

MBO Brigade organiseert broedplaats over kwetsbare jongeren

Hoe kunnen scholen studenten die extra ondersteuning nodig hebben het beste helpen? Welke rol spelen partners als de gemeente hierbij? Over die vragen organiseert de MBO Brigade een broedplaats bij ROC Zadkine. Sommige jongeren hebben wat extra ondersteuning nodig om … Lees verder