Regeling Salarismix mbo stopt per 1 januari 2024

Minister Dijkgraaf zet de regeling Salarismix vanaf 2024 stop. Hij wil geheel nieuwe afspraken maken over het carrièreperspectief van mbo-docenten.

Dat schrijft minister Dijkgraaf in een brief aan de Tweede Kamer. De regeling Salarismix is in 2008 gestart. Op basis van deze regeling krijgen mbo-scholen in de Randstad jaarlijks extra geld om docenten naar hogere schalen te laten doorstromen. In de eerste jaren is dit ook daadwerkelijk gebeurd. Maar de laatste tijd heeft de regeling niet goed meer gewerkt. Bovendien is er op dit moment geen reden meer om de Randstad apart te behandelen: personeelstekorten doen zich nu in heel Nederland voor.

Nieuwe afspraken

Dijkgraaf vindt de tijd dus rijp voor nieuwe afspraken over het carrièreperspectief van mbo-docenten. Deze afspraken lopen dan via de kwaliteitsgelden en kunnen over veel meer gaan dan alleen de inschaling van docenten. Wat Dijkgraaf betreft gaat het dan bijvoorbeeld ook over de begeleiding van nieuwe docenten en het verlagen van de werkdruk. Iedere school moet in een kwaliteitsplan hier doelstellingen voor formuleren. Deze doelstellingen moeten zowel ambitieus als concreet zijn. In het plan moet in ieder geval ook duidelijk worden welke criteria de school hanteert bij doorgroei naar een hogere salarisschaal. Iedere school moet ook een plan maken voor de verdeling van de salarisschalen onder het onderwijspersoneel, een salarismix dus. De school kan het plan pas bij het ministerie indienen als de ondernemingsraad ermee heeft ingestemd.

Geen landelijke doelen

Als sociale partners (MBO Raad en de vakbonden) op landelijk niveau afspraken willen maken over specifieke doelstellingen, juicht Dijkgraaf dat toe. Hij wil echter niet zelf deze doelstellingen opleggen aan de scholen. Hij heeft er vertrouwen in dat sociale partners tot afspraken kunnen komen. Of dit inderdaad gaat gebeuren, is nog maar de vraag. Waar de vakbonden landelijke afspraken willen, pleit de MBO Raad voor een individuele aanpak per school. Volgens interne documenten heeft het ministerie met de MBO Raad afgesproken dat er geen landelijke afspraken komen.

Motie

Een deel van de Tweede Kamer wil de regeling Salarismix behouden. In een motie vragen de Kamerleden De Hoop (PvdA) en Bouchallikh (GroenLinks) de regeling in stand te houden. Ook vragen zij aan de minister richtinggevende kaders mee te geven voor het percentage leraren dat per school in de hogere salarisschalen LC en LD zitten. Minister Dijkgraaf ontraadde echter deze motie.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf. Op dinsdag 22 november stemt de Tweede Kamer over de motie.

Lees ook: Veel extra geld voor salarismix mbo