Veel extra geld voor salarismix docenten mbo

Minister Dijkgraaf stelt negentig miljoen euro extra beschikbaar om mbo-docenten te laten doorgroeien naar hogere salarisschalen. Komt een langgekoesterde wens van de vakbonden uit?

Vanaf 2024 krijgen de mbo-scholen jaarlijks 90 miljoen euro extra om mbo-docenten te laten doorgroeien naar de hogere salarisschalen LC en LD. Minister Dijkgraaf komt hiermee tegemoet aan de wens van de sociale partners in het mbo. Werkgevers (de MBO Raad) en de vakbonden (AOb, CNV) vroegen de laatste jaren herhaaldelijk om meer geld om de gewenste ‘salarismix’ te realiseren. Met het extra geld zouden scholen in staat moeten zijn om meer docenten te laten doorstromen naar schaal LC. In de gewenste mix zit ongeveer een kwart van de docenten in de lagere LB-schaal en zestig procent in schaal LC.

Perspectief

‘Goed onderwijs begint bij voldoende, gekwalificeerde docenten’, zo schrijft minister Dijkgraaf in de brief over de Werkagenda mbo. ‘Docenten moeten uitzicht hebben op een goed carrièreperspectief.’ Om scholen hiertoe in de gelegenheid te stellen, stelt Dijkgraaf een jaarlijks budget van 142 miljoen euro beschikbaar. Het gaat hier om het al langer bestaande budget van 52 miljoen euro, aangevuld met 90 miljoen extra. Scholen kunnen dit geld gebruiken om meer docenten te laten doorgroeien naar de LC-schaal. Het geld is afkomstig uit de pot ‘kwaliteitsafspraken’.

Ondernemingsraad

Scholen krijgen de vraag in een plan vast te leggen hoe zij het geld willen inzetten voor het verbeteren van het carrièreperspectief van hun onderwijspersoneel. In het plan maakt de school duidelijk op basis van welke kwaliteitscriteria doorgroei naar een hogere salarisschaal mogelijk is. Ook moeten de scholen een plan hebben voor de verdeling van de salarisschalen onder hun onderwijspersoneel. De Ondernemingsraad heeft bij het plan instemmingsrecht.

Goed nieuws

Het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de salarismix, noemt de AOb goed nieuws. ‘Dat de minister extra investeert, juichen we toe’, zegt Henrik de Moel. ‘We gaan de plannen goed bekijken en waar mogelijk concretiseren. Het geld moet op de goede plek terechtkomen. Wij hopen dat er bijvoorbeeld landelijke afspraken komen over het aantal aantal LB-, LC- en LD-functies op de instellingen.’ De MBO Raad is minder positief. De belangenorganisatie van mbo-scholen maakt zich zorgen over de manier waarop het carrièreperspectief invulling moet krijgen. Voorzitter Tekin: ‘Wat ons betreft is dat nog geen uitgemaakte zaak vanwege de rechten van scholen, en de afspraken die zij hebben gemaakt met hun medewerkers.’

Lees ook: Salarismix: sociale partners willen 90 miljoen extra

Foto: Claudia Otten