Salarismix: sociale partners willen 90 miljoen extra

Om de afspraken over de zogenaamde salarismix in het mbo te realiseren, heeft het mbo structureel zo’n 90 miljoen euro extra nodig. MBO Raad en AOb vragen aan de Tweede Kamer dit extra geld beschikbaar te stellen.

Om het werken in het mbo aantrekkelijk te houden, moet er voor docenten sprake zijn van carrièreperspectief. Het gaat dan bijvoorbeeld over het doorgroeien naar een hogere salarisschaal. Al jaren geleden maakten de mbo-scholen hier afspraken over met de vakbonden en het ministerie van Onderwijs. In het Convenant Leerkracht (2008) spraken de scholen af het aantal docenten in de hogere loonschalen (LC of hoger) te verhogen. Volgens een evaluatie uit 2020 hebben niet alle scholen de doelen gerealiseerd. Minister Van Engelshoven gaf naar aanleiding van deze evaluatie aan ‘zeer ontevreden’ te zijn over de resultaten.

Randstad

Scholen in de Randstad ontvangen al jarenlang extra geld om meer docenten te laten doorstromen naar hogere salarisschalen. Uit de evaluatie blijkt dat lang niet alle scholen erin geslaagd zijn de gewenste salarismix te realiseren. In de Randstad is bijna 47 procent van de docenten in LC ingeschaald. Buiten de Randstad gaat het om ongeveer 36,5 procent. Opvallend is dat in heel Nederland sinds 2011 het aantal mbo-docenten in de LB-schaal elk jaar is toegenomen.

Extra geld

Om ook buiten de Randstad meer docenten te laten doorstromen naar de LC-schaal is er volgens de MBO Raad meer geld nodig. In een brief aan de Tweede Kamer vragen de MBO Raad en de vakbonden om jaarlijks negentig miljoen euro extra. In vergelijking met investeringen in het primair en voortgezet onderwijs is dat, aldus de brief, ‘een relatief bescheiden bedrag’. Met het geld zal het aandeel LC-docenten zich positief kunnen ontwikkelen. Als het geld beschikbaar wordt gesteld, beloven de scholen de besteding van de middelen goed te borgen. Een reactie van minister Dijkgraaf, verantwoordelijk voor het mbo, is er nog niet. In september zal de minister met een ‘Werkagenda mbo’ komen. Mogelijk is in deze agenda ook iets opgenomen over de salarismix.

Lees hier de brief van MBO Raad en vakbonden over de salarismix

Lees ook: Nieuw kabinet mag zich buigen over de salarismix