Regionaal Investeringsfonds groeit verder door

Zeven samenwerkingsverbanden tussen mbo-scholen en bedrijven krijgen circa 11 miljoen euro van het ministerie van OCW om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De innovatieve projecten zijn onder andere gericht op de zorg en welzijn, digitale skills, levensmiddelentechnologie en ondersteuning van kwetsbare jongeren.

De zeven projecten krijgen geld uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Doel van dit initiatief is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt door hen te laten werken met de modernste technieken en methoden. Diverse samenwerkingsverbanden wisten het fonds te vinden en zagen zo de eigen financiële impuls vanuit de regio (bedrijfsleven en regionale overheid), aangevuld met rijksgelden. Inmiddels zijn onder de koepel van het RIF al bijna 120 samenwerkingsverbanden tot stand gekomen.

House of Digital
Zeven samenwerkingsverbanden hebben onlangs te horen gekregen dat zij, gezamenlijk, ongeveer 11 miljoen aan RIF-gelden tegemoet mogen zien. Een van de zeven projecten is House of Digital, waarbinnen het ROC van Amsterdam nauw samenwerkt met de gemeente Amsterdam en met diverse partners uit het bedrijfsleven. Het project richt zich op de digitale economie, die razendsnel groeit binnen de Metropoolregio Amsterdam. ICT’ers en online marketeers zijn veelgevraagd en de meeste vacatures zijn moeilijk te vervullen.

Inmiddels heeft House of Digital een groot aantal initiatieven ontwikkeld om de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt te versterken. Een van die initiatieven is de ontwikkeling van de BIT-Academy, die in 2019 van start gaat. Dit is een moderne mbo-opleiding die opleidt tot onder andere software-engineer, UX-designer of growth hacker. Nieuwe functies die binnen het mbo nog relatief onbekend zijn. De opleiding past zich aan aan de vraag van de markt, inspelend op de beroepen van de toekomst. Peer-to-peer en projectgewijs onderwijs staan daarbij centraal. House of Digital legt de nadruk op zes door het bedrijfsleven als urgent aangeduide thema’s: Cyber Security, Data & Artificial Intelligence, Internet of Things, Blockchain en Hosting Cloud en Software Development. Het totale budget van het project is 6 miljoen euro; OCW neemt via het RIF-fonds 2 miljoen hiervan voor haar rekening.

Dudoc XP
Een tweede nieuwe RIF-subsidie gaat naar Dudoc XP, een samenwerkingsverband tussen ROC Horizon College de opleidingsbedrijven ESPEQ, InstallatieWerk Noord-Holland, Tetrix en SPG, hogeschool Inholland, acht vmbo’s, twaalf technische bedrijven, SBB, de provincie Noord-Holland en de gemeente Heerhugowaard. Zij ontvangen twee miljoen euro om het techniekonderwijs in Noord-Holland te innoveren en te verrijken. De partners gaan de RIF-gelden gebruiken om onder meer een nieuwe leerwerkomgeving te realiseren waarin de meest innovatieve aanpakken in de gebouwde omgeving en energie infrastructuur worden ontsloten. Het wordt een innovatieve bouwplaats die nooit af is, waar studenten van verschillende techniekopleidingen met elkaar gaan samenwerken.

De vijf overige nieuwe RIF-arrangementen zijn:
• De Lentiz Onderwijsgroep gaat samen met de Food Academy jaarlijks 100 mbo-levensmiddelentechnologen opleiden.
• ROC Mondriaan gaat onder de noemer Spoor 22 in een vierjarige opleiding een samenhangend en innovatief opleidingsaanbod realiseren voor welzijn, sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en jeugd- en opvoedhulp.
• De STC Group versterkt met het project Plant of the Future het beroepsonderwijs voor de procesindustrie in de regio Rotterdam-Rijnmond. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en gemeenten.
• ROC van Flevoland gaat in het samenwerkingsverband Lelytalent kwetsbare jongeren op een passende manier toeleiden naar een duurzame arbeidsplaats.
• ROC Kop van Noord-Holland draagt via Techniek leerwerkpleinen en -straten netwerk Noord-Holland bij aan de roep om technici op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland.

Lees ook: Nieuwe aanvraagronde regionaal investeringsfonds mbo