Regionale mobiliteitsteams moeten inkoop scholing aanbesteden

De komende tijd gaan 35 regionale mobiliteitsteams aan de slag met het ondersteunen van werknemers die door de coronacrisis werkloos dreigen te worden. Scholing is een cruciaal onderdeel van de aanpak.

In de crisisaanpak van het kabinet is een grote rol weggelegd voor de zogenaamde regionale mobiliteitsteams. Het kabinet sluit hierbij aan bij de aanpak die al langer in het regionale arbeidsmarktbeleid bestaat. De 35 arbeidsmarktregio’s die sinds 2012 bestaan, nemen ook de mobiliteitsteams voor hun rekening. De centrale rol in het team is weggelegd voor de centrumgemeente en het regionale werkbedrijf (UWV). In de teams zijn daarnaast vertegenwoordigers van sociale partners (werkgevers en werknemers) vertegenwoordigd. Ook  scholen maken onderdeel uit van het mobiliteitsteam.

Inkoop

De mobiliteitsteams hebben de beschikking over ruime budgetten om scholing in te kopen. In de nu gepubliceerde regeling van het ministerie van Sociale Zaken is vastgelegd dat vertegenwoordigers van de scholen bij alle afspraken betrokken worden, behalve bij de inkoop van scholing. De regeling beschouwt scholen namelijk als ‘marktpartijen’. Om een gezonde marktwerking te bevorderen, worden de scholen dus niet betrokken bij de manier van inkopen. De regionale mobiliteitsteams worden geacht minimaal drie offertes te vragen bij de inkoop van scholing, omdat zo ‘de beste prijs-kwaliteitverhouding kan worden bereikt’. Eerder pleitte de MBO Raad ervoor om scholingsbudgetten rechtstreeks aan de scholen te geven. Complexe aanbestedingsprocedures kunnen immers tot vertraging leiden. ‘Snel resultaat is uitgesloten als kostbare tijd verloren gaat door complexe regelingen’, zo schreef de MBO Raad vorig jaar in een brief aan de Tweede Kamer.

Richtprijzen

In de regeling van het ministerie van Sociale Zaken wordt aangegeven dat de scholing kan worden ingekocht bij bekostigde (publieke) scholen, maar ook bij private scholen. De opleiding mag maximaal 40 weken duren. De regeling bevat ook richtbedragen voor de diverse typen scholingstrajecten: 750 euro voor een traject dat leidt tot een praktijkverklaring, 1.750 euro voor scholing gericht op een mbo-certificaat en 2.250 euro voor een opleiding die leidt tot een diploma. Voor de vergoeding voor leerbedrijven die een stageplaats aanbieden, wordt nog een aparte subsidieregeling ontworpen.

Lees hier de regeling van het ministerie van Sociale Zaken

Lees ook: Regionale mobiliteitsteams aan de slag met omscholing