Regioschetsen brengen baankansen jongeren in beeld

Welke kansen heeft een jongere op de arbeidsmarkt? In 35 regioschetsen brengen UWV en SBB dat nauwkeurig in beeld.

De schetsen geven een actueel beeld van de mogelijkheden voor jongeren op de regionale arbeidsmarkt. Nederland is daartoe ingedeeld in 35 regio’s. Per regio komt in beeld wat er speelt rond onderwijs en arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal mbo-studenten, de baankansen per opleiding en de beroepen met de grootste tekorten.

Stagetekort

In de regioschetsen is ook aandacht voor de stagetekorten. Die tekorten waren tijdens de coronapandemie een groot probleem. Inmiddels is het stagetekort niet heel groot meer. Momenteel wachten nog zo’n 3.000 mbo’ers op een stage. Opmerkelijk is dat dit tekort zich bijvoorbeeld nog voordoet in de sector zorg en welzijn, terwijl er in die sector volop werk is. Juist door de krapte op de arbeidsmarkt is er ook weinig tijd om stagiaires te begeleiden. Zo dreigt een vicieuze cirkel te ontstaan.

Lees hier meer over de regioschetsen

Lees ook: Stagetekort mbo-studenten blijft beperkt