Stagetekort mbo-studenten blijft na lockdown beperkt

De lockdown rond de jaarwisseling heeft niet geleid tot een grote tekort aan stages. Eind januari 2022 zijn nog 7.400 mbo-studenten op zoek naar een stage of leerbaan. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van SBB.

Mede dankzij de intensieve samenwerking tussen leerbedrijven, mbo-scholen en SBB is de toename van het tekort beperkt gebleven. Het overgrote deel van de studenten kon een nieuwe stageplek of leerbaan vinden of behouden. Voor studenten die nog niet konden starten, plannen scholen de stage zo mogelijk op een later moment in de opleiding. Ook doen studenten kennis en vaardigheden op via simulaties.

Meldpunt

Mbo-scholen melden een beperkte toename ten opzichte van november 2021 in het aantal studenten dat nog een stage of leerbaan zoekt. Uit cijfers van SBB blijkt dat nog 7.100 mbo-studenten op zoek zijn naar een stage en driehonderd mbo-studenten een leerbaan zoeken voor hun opleiding in de praktijk. SBB haalde de cijfers op bij de mbo-scholen en mbo-studenten via het meldpunt Stagetekorten. De cijfers zijn opgehaald per opleiding en per regio. De grootste toename van tekorten is gemeld in de beroepsgroepen Zorg, Office, Welzijn, Assisterende gezondheidszorg en Financiële diensten. De grootste afname van tekorten is te zien in de sector Groen.

Oorzaken

De oorzaken van de tekorten kunnen per beroepsgroep sterk verschillen. Het gebrek aan tijd voor begeleiding wordt vaak genoemd in de sector Zorg. Door groei van het aantal studenten zijn er in de sector Zorg juist meer stages en leerbanen nodig. Een belangrijke oorzaak van de tekorten bij Office en Financiële diensten is het thuiswerken. Zeker voor studenten op niveau 2 is ondersteuning op afstand vaak geen optie.

Actieplan

In het voorjaar van 2020 presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Doel hiervan is het voorkomen van schooluitval en werkloosheid. SBB brengt permanent in beeld waar tekorten aan stages en leerbanen zich voordoen. Samen met scholen, leerbedrijven en regionale partners zoekt SBB naar oplossingen voor de tekorten. Het actiepunt om stages en leerbanen bij leerbedrijven te werven loopt nog het hele jaar door.

Lees ook: Tekort aan stageplekken verdwijnt als sneeuw voor de zon