Tekort aan stageplekken verdwijnt als sneeuw voor de zon

De aantrekkende economie heeft grote gevolgen voor de stagemarkt. Van een landelijk tekort is geen sprake meer. Een nieuw probleem dreigt: onvervulde leerbanen.

Dat blijkt uit de derde voortgangsrapportage van SBB over het Actieplan stages en leerbanen. De rapportage heeft betrekking op het eerste halfjaar van 2021. In het begin van het jaar waren er nog grote problemen rond stages en leerbanen. Dankzij de inzet van SBB en werkgevers konden veel extra stageplekken worden gecreëerd. Volgens de voortgangsrapportage van SBB vonden op deze manier meer dan 27.000 studenten toch een leerplek. Via gerichte campagnes zijn ook zo’n 8.500 nieuwe stagebedrijven geworven.

Kleine percentages

Uit de rapportage blijkt dat rond 1 juli de problemen op de stagemarkt grotendeels opgelost waren. Volgens de telling was er op dat moment nog sprake van een tekort van zo’n kleine 8.000 stageplekken. Het tekort aan leerbanen was gedaald tot onder de 500. Afgezet tegen het totale aantal leerplekken gaat het om kleine percentages. Er zijn meer dan 300.000 stageplekken en meer dan 100.000 leerbanen. Met een tekort van 500 leerbanen is er dus sprake van een tekort van 0,5%.

Sectoraal

In bepaalde sectoren doen zich nog wel problemen voor. In de zorg is bijvoorbeeld vaak onvoldoende capaciteit om stagiaires goed te kunnen begeleiden. De kantorensector heeft nog last van het thuiswerken. Veel leerbedrijven vinden het lastig om studenten op afstand te begeleiden.

Krapte

Door de aantrekkende economie dient zich een nieuw probleem aan: beschikbare leerplekken waar geen studenten voor gevonden kunnen worden. ‘De arbeidsmarkt lijkt nu sterkt dan ooit tevoren’, zo is in de rapportage te lezen. Normaal gesproken worden bij een aantrekkende economie meer leerbanen gecreëerd. Ook de behoefte aan stagiaires neemt meestal toe bij een krappe arbeidsmarkt. Toch is het volgens de rapportage nog niet duidelijk welke gevolgen de economische hausse zal hebben voor de stagemarkt. Het is daarom volgens SBB belangrijk om het Actieplan stages en leerbanen voort te zetten.

Lees hier de voortgangsrapportage

Lees ook: Tekort aan stages en leerbanen neemt snel af