Tekort aan stages en leerbanen neemt snel af

Het tekort aan stageplaatsen voor mbo-studenten neemt af. Volgens de meest recente cijfers van SBB zijn nog ruim 12.000 studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan.

Met deze nieuwe cijfers is het percentage studenten dat een stage of leerbaan zoekt onder de 3 procent van het totale aantal mbo-studenten gekomen. De grootste daling van de tekorten was zichtbaar in de regio’s Rijnmond, Midden-Utrecht, Groot Amsterdam, Rijk van Nijmegen en Haaglanden. In sommige sectoren, zoals bij kappers en schoonheidsspecialisten, was zichtbaar dat de versoepelingen van de coronamaatregelen begin maart een positief effect hadden op het aantal stageplekken.

Zorg

In de sector zorg is het tekort aan stages en leerbanen nog het grootst. Zo’n 4.000 studenten zoeken nog een plek. Gebrek aan capaciteit om studenten te begeleiden is hierbij de belangrijkste oorzaak. Ook in de sectoren zakelijke dienstverlening en beveiliging zijn de tekorten nog aanzienlijk.

Nieuw schooljaar

SBB verwacht SBB dat een deel van de stages wordt doorgeschoven naar het nieuwe schooljaar en er dan mogelijk extra veel stageplekken nodig zijn. Om gerichte acties te kunnen opzetten, inventariseert SBB momenteel om hoeveel stages en leerbanen het gaat, in welke sectoren en regio’s en wat verdere versoepelingen van de coronamaatregelen voor effect hebben op het aantal stageplekken.

Extra geld

Via het Nationaal Programma Onderwijs is er de komende tijd nog extra geld beschikbaar om meer stages te creëren. In veel regio’s roepen branches hun leden actief op om stageplakken beschikbaar te stellen. Veel scholen hebben een praktijkleercentrum geopend, waar studenten in een gesimuleerde omgeving ervaring kunnen opdoen.

Bekijk hier de actuele cijfers over het stagetekort

Lees ook: Stagetekort in mbo blijft groot