Rekendocenten geven niet op

Teleurgesteld zijn bijna alle rekendocenten over het politieke besluit de rekentoets uit te stellen. Maar bij de pakken neerzitten doen ze niet. Dat bleek tijdens een bijeenkomst van het Platform Rekendocenten in het mbo.

20 november 2015. In een zaaltje in het statige pand van het Innovatiehuis in Den Bosch verzamelen zich vijftig rekendocenten. Ze zijn afgekomen op een oproep van Platform Rekendocenten om mee te praten over de `professionalisering en emancipatie van de rekendocent’. Het platform is onlangs opgericht door een aantal rekendocenten. ‘De aanleiding was het besluit van de Tweede Kamer om de rekentoets uit te stellen’, zegt Kooske Franken, een van de initiatiefnemers. Zij en vele anderen waren het niet eens met de beslissing. Toch is het platform niet bedoeld als protest. ‘Wij pakken de handschoen op en willen als rekendocenten onze input geven voor het nieuwe beleid.’

Belangrijk
Rekenonderwijs op het mbo is belangrijk, vindt ook Marjolein Held, voorzitter van de beroepsvereniging van mbo-docenten (BVMBO) en docent verpleegkunde. ‘Het is toch fijn als verplegers geen rekenfouten maken als ze medicijnen toedienen’, zegt Held tijdens haar openingsspeech van de bijeenkomst. Het kan behoorlijk desastreus uitpakken wanneer een patiënt een overdosis krijgt toegediend omdat de verpleger in kwestie niet goed heeft leren rekenen, wil ze maar zeggen. Deze dag is georganiseerd als een eerste aanzet om tot een constructieve bijdrage te komen voor het `actieplan rekenonderwijs’ dat in de maak is. En waarbij de minister BVMBO als belangrijke gesprekspartner ziet. Aan de hand van een aantal stellingen wordt de groepsdiscussie op gang gebracht. Wat zijn de belangrijke knelpunten in de praktijk van het onderwijs, wat moet veranderen?

Waardering
Er blijkt ongenoegen onder de aanwezigen in de zaal over de manier waarop in 2010 het vak rekenen in het mbo werd gegooid. ‘Er was weinig beleid, geen leerlijnen, methodes of duidelijke kwaliteitscriteria. Dat moet anders. Rekendocent moet een vak worden, inclusief de waardering die daarbij hoort’, legt een deelnemer uit. ‘Het vak wordt nu niet serieus genomen. Dat ligt ook aan onszelf. We moeten de politiek, de media, studenten en onze collega-docenten beter uitleggen waarom leerlingen goed moeten kunnen rekenen. Dat is niet zo moeilijk. Leg bijvoorbeeld uit dat steeds meer mbo’ers zzp’er worden, en die moeten goed kunnen rekenen.’

Diversiteit
Toch mag niet voorbij worden gegaan aan de diversiteit van het mbo. ‘Een student economie zal de waarde van het rekenonderwijs wel onderkennen. Een tandartsassistent, die alleen maar kiezen hoeft te tellen, zal minder gemotiveerd zijn.’ Voor sommigen kan de rekentoets ook een struikelblok zijn, waarschuwt een docent. ‘Een student dans die moeite heeft met rekenen, kan daardoor de opleiding niet halen. Daar moet ook rekening mee worden gehouden.’ Een individueel leertraject zou daarvoor een oplossing kunnen zijn. Niet focussen op het halen van een toets, maar een ontwikkelingsgerichte aanpak. Waarbij de docent samen met de student bepaalt welk niveau bereikt moet worden. Een nadeel is dan wel dat je grote niveauverschillen krijgt.

Vakspecifiek
Het rekenonderwijs vakspecifiek inrichten, wordt voorgesteld als tussenoplossing. ‘Vraag daarbij aan het toekomstige beroepenveld wat zij verwachten en pas onderwijs en examinering daarop aan.’ Een minder top-down bepaalde invulling van de leerstof is volgens een groot deel van de aanwezige docenten sowieso een verstandige weg. ‘Er moet worden gesproken met het basisonderwijs, vervolgopleidingen, uitgevers van rekenboeken en natuurlijk met rekendocenten en studenten. Op die manier verbeter je het onderwijs en creëer je tegelijkertijd draagvlak voor het vak.’ Dat laatste is hard nodig. ‘De rekenboeken staan al op marktplaats, zo werkt dat’, merkt een docent op. Hij doelt op de afschaffing van de rekentoets. ‘Nu het geen examenvak meer is, verslapt de aandacht.’ Als het aan het Platform Rekendocenten ligt, gaat dat niet gebeuren.