Rekendocenten mbo eisen duidelijkheid Tweede Kamer

De rekendocenten in het mbo vragen de Tweede Kamer om zo snel mogelijk het rekenexamen te laten meetellen voor het examen. Studenten zijn anders niet te motiveren.

Het in 2015 door de Tweede Kamer afgedwongen besluit om rekenen in het mbo voorlopig niet te laten meetellen voor het diploma heeft een desastreus effect gehad op de ontwikkeling van het rekenonderwijs in het mbo. Dat stelt het Platform Rekendocenten van de beroepsvereniging van mbo-opleiders in een pamflet met als titel ‘Rekendocenten in het mbo willen kwaliteit en duidelijkheid’.

Demotiverend
In hun pamflet verwijzen de rekendocenten naar een recent rapport van de Onderwijsinspectie, waarin geconstateerd wordt dat het besluit rekenen niet te laten meetellen voor het examen een sterk demotiverende werking heeft gehad op studenten. Maar ook docenten voelen zich in de steek gelaten. In het pamflet schrijven zij: ‘Wat is de toekomst van rekenen in het mbo? Welke status heeft het vak nu en in de toekomst? Moeten docenten zich nog verder inspannen voor de verbetering van hun reken-didactische vaardigheden of is dit verspilde moeite?’

Perspectief
Concreet vragen de rekendocenten aan de Tweede Kamer om komend najaar het besluit te nemen om vanaf het schooljaar 2018/2019 het rekenexamen op te nemen in de zak/slaagregeling. Alleen dan ontstaat er een duidelijk perspectief voor het rekenonderwijs in het mbo.

Via bijgaande link kunnen docenten het pamflet van de rekendocenten ondersteunen.

Lees ook: ‘Laat rekenen zo snel mogelijk meetellen voor het diploma’