Rekenen: scholen willen graag duidelijkheid

Scholen willen graag snel duidelijkheid over de vraag wanneer het rekenexamen gaat meetellen voor het diploma. Voorkomen moet worden dat de aandacht voor het rekenonderwijs afbrokkelt.

Dat is de belangrijkste aanbeveling die scholen aan de minister en de politiek hebben, zo blijkt uit de rapportage Over rekenen nog niet uitgesproken van het Steunpunt Taal & Rekenen. De rapportage is gebaseerd op gesprekken met bijna alle scholen over de stand van zaken van het rekenonderwijs. Uit de rapportage blijkt nog maar eens dat scholen weinig waardering hebben voor de keuze van de Tweede Kamer om het rekenexamen op het mbo voorlopig nog niet te laten meetellen voor het diploma. Scholen hebben sindsdien de grootste moeite leerlingen te interesseren voor het rekenonderwijs.

Niet serieus genomen
Maar ook docenten zijn niet blij met de gang van zaken. Veel rekendocenten en -coördinatoren voelen zich door het uitstel niet serieus genomen. Studenten besteden nu eenmaal liever hun tijd aan programmaonderdelen die wel meetellen voor het examen. Toch blijven docenten over het algemeen hun best doen om het rekenonderwijs te verbeteren. Zij proberen het rekenonderwijs zo beroepsgericht mogelijk te maken, omdat studenten dan meer geïnteresseerd zijn. Dat is echter niet voor alle beroepen even makkelijk.

Waarschuwing
Uit de rapportage blijkt dat een aantal scholen minder aandacht aan het rekenonderwijs geven. Budgetten staan onder druk, het aantal beschikbare uren voor rekenonderwijs wordt teruggedraaid en er zijn minder mogelijkheden voor professionalisering van rekendocenten. Ook worden rekendocenten ontslagen. Vandaar de duidelijke roep vanuit de scholen om helderheid over de vraag wanneer het rekenen wel volwaardig mee gaat tellen. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat alles wat in de afgelopen jaren is opgebouwd gaat afbrokkelen.

Lees ook: Rekendocenten eisen duidelijkheid Tweede Kamer