Rekentoets in voortgezet onderwijs afgeschaft

Zoals verwacht stemde de Tweede Kamer vandaag voor het afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Over de gevolgen voor het mbo organiseert het Practoraat Rekenen regionale netwerkbijeenkomsten.

Het kabinet zal de moties over de rekentoets, die door minister Slob ontraden werden, uitvoeren. Dat betekent dat het alternatief van de Vereniging van Wiskundeleraren vanaf komend schooljaar in het voortgezet onderwijs wordt ingevoerd. Scholen integreren dan rekenen in het vak wiskunde. De aparte rekentoets wordt afgeschaft. De toetsing van het rekenniveau vindt vanaf komend schooljaar plaats via het rekenexamen en via andere vakken.

Gevolgen voor mbo

De besluiten van de Tweede Kamer hebben geen betrekking op het mbo. Toch zullen mbo-scholen wel te maken krijgen met de gevolgen van het afschaffen van de verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het mbo staat namelijk voor de taak de rekenvaardigheden van de studenten op peil te houden. Daarnaast is het de bedoeling dat het rekenonderwijs op het mbo zoveel mogelijk ‘beroepsgericht’ wordt. Het rekenniveau zal in het mbo getoetst worden, via een door scholen te ontwikkelen schoolexamen.

Voorlichting

Over de gevolgen van een en ander voor het mbo organiseert het Practoraat Rekenen in februari drie regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vinden plaats in Zwolle (13 februari), Rotterdam (19 februari) en Eindhoven (20 februari). Klik voor meer informatie en aanmelden hier.

Lees ook: Toelatingstoets in mbo na afschaffen rekentoets?