Rekentoets mbo: nog weinig vooruitgang

De scores van mbo-4 studenten op de rekentoets gaan nog niet vooruit. Nog niet de helft van de studenten haalt een voldoende. Het gemiddelde cijfer is een 5,5.

Dat blijkt uit de nieuwste voortgangsrapportage taal en rekenen. Van de mbo-4 studenten haalde in het schooljaar 2015/2016 slechts 48% een voldoende op de rekentoets 3F. In vergelijking met een jaar eerder is er zelfs sprake van een achteruitgang. Hierbij speelt zeker mee dat in oktober 2015 plotseling, onder druk van de Tweede Kamer, de rekentoets in het mbo niet verplicht werd gesteld. Een voldoende voor de rekentoets is, tot nader order, geen voorwaarde voor het halen van het diploma. Studenten moeten de toets wél maken en hun cijfer wordt vermeld op de eindlijst.

Niveau 2A
Ook op de andere mbo-niveaus is er amper sprake van vooruitgang. In het schooljaar 2015/2016 waren de rekenexamens op de niveaus 2 en 3 nog pilots. Volgens de rapportage is er ook bij deze groep ‘nauwelijks ontwikkeling in de resultaten’. Met name op niveau 2 zijn de resultaten slecht. Speciaal voor dit niveau is de rekentoets 2A ontwikkeld. Op het mbo haalde 58% van de studenten een voldoende op dit niveau 2A. Scholen zijn tevreden over de pilot met deze toets. Naar verwachting zullen meer scholen dit examen gaan gebruiken.

Langdurig proces
Ondanks de magere resultaten geven de bewindslieden van Onderwijs niet op. In de brief aan de Tweede Kamer schrijven zij: ‘Docenten en scholen zijn al lange tijd bezig met het verbeteren van hun taal- en rekenonderwijs. Het gaat hier om een langdurig proces waarbij we ervoor moeten waken dat de aandacht verslapt.’ Komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over de rekentoets.

De steunpunten taal en rekenen mbo en vo organiseren op 14 december een conferentie over de rekenagenda.

Lees ook: Verzet docenten tegen rekenagenda