Verzet docenten tegen Agenda rekenonderwijs

Het Platform Rekendocenten van de BVMBO ondertekent de Rekenagenda, het onlangs gelanceerde nieuwe mbo-rekenplan, niet. Het Platform onderschrijft weliswaar de algemene uitgangspunten, maar ‘mist een concrete uitwerking van de uitvoering van de plannen’.

In een persbericht gaat het Platform Rekendocenten uitgebreid in op de redenen om de Agenda niet te ondertekenen: ‘Bij herhaling is aangegeven dat er een duidelijke stip aan de horizon dient te zijn: wanneer en hoe gaat het rekenexamen meetellen? Dit punt bleek echter onbespreekbaar voor minister Bussemaker. Het Platform Rekendocenten van de BVMBO ziet dit als een gemiste kans en ondertekent de Rekenagenda daarom niet.’

Afgeweken
De voorzitter van het Platform rekendocenten van de BVMBO, Kooske Franken, onderstreept dat de Rekenagenda niet het belang van de student in het mbo dient. ‘We kunnen ons nog steeds vinden in het merendeel van deze beleidsmatige hoofdlijnen, maar betreuren het dat men van het oorspronkelijke vertrekpunt zo ver is afgeweken.’

Stok achter de deur
Een duidelijke datum waarop het rekenexamen meetelt is voor de rekendocenten ‘een noodzakelijke stok achter de deur om het rekenniveau van studenten te verhogen’, aldus het persbericht. ‘Vrij onverwacht besloot de minister in oktober 2015, in het eerste mbo-examenjaar waarin een officieel rekenexamen werd afgenomen, om het resultaat daarvan voorlopig niet mee te laten tellen bij de slaag/zakbeslissing. Deelname aan het rekenexamen blijft desalniettemin wel verplicht. Door het ontbreken van een stok achter de deur is de motivatie en relevantie voor veel mbo studenten echter verdwenen. Dit maakt het organiseren en geven van rekenlessen in het beroepsonderwijs lastig en een ondankbare taak.’

Specifiek
In de brief van de minister van oktober 2015 werd het Actieplan Rekenen (de Rekenagenda) aangekondigd. Dit actieplan zou door OCW in samenwerking met JOB, Steunpunt Taal en Rekenen mbo, de MBO Raad en de BVMBO worden opgesteld. Het actieplan van een specifiek plan voor het mbo-onderwijs is veranderd naar een ‘rekenagenda’, waar vele partijen bij aanschoven: VO-raad, OudersOnderwijs, LAKS, de Vereniging Hogescholen etc. ‘Van het oorspronkelijk uitgangspunt: een specifieke aanpak voor mbo-gerelateerde problematiek, door het plotselinge uitstel van het zak/slaagmoment, is vanwege de toevoeging van voorgenoemde partijen in deze rekenagenda weinig terug te zien’, aldus het persbericht van het Platform Rekendocenten BVMBO.

Lees ook: Rekenagenda moet studenten bij de les houden