Rinnooy Kan buigt zich over problematiek verpleegkundigen

Alexander Rinnooy Kan, Eerste-Kamerlid voor D66, gaat zich bezighouden met de discussie over een wettelijk onderscheid tussen verpleegkundigen met een mbo- en hbo-opleiding. Minister Bruins van Volksgezondheid heeft hem aangesteld als ‘verkenner’.

Over het wetsvoorstel BIG-2 is de afgelopen tijd veel discussie ontstaan. Het gaat dan met name om de wenselijkheid van een wettelijk onderscheid tussen verpleegkundigen met een mbo- en met een hbo-opleiding. Volgens minister Bruins is het wetsvoorstel opgesteld op verzoek van de beroepsgroep van verpleegkundigen. De beroepsgroep hecht aan een duidelijker onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Alleen wie na 2012 een hbo-opleiding heeft afgerond zou zich als ‘regieverpleegkundige’ in het BIG-register mogen registreren.

Aanvullende opleiding

Verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, hebben vijf jaar de tijd om een aanvullende opleiding te volgen. Volgens het ministerie moet zo’n opleiding minimaal zijn ingeschaald op niveau 6 van het NLQF. Bestaande vervolgopleidingen doen er goed aan zich te laten accrediteren door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF.

Lerarenregister

Alexander Rinnooy Kan wordt vaker ingeschakeld als er sprake is van complexe problemen. Recent boog hij zich nog over de problematiek van het lerarenregister. Hij adviseerde om zo’n register te laten opzetten door vertegenwoordigers van docenten.