Voorlichting over mogelijkheden raamwerk NLQF

Op donderdag 6 juni 2019 organiseert het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een informatiebijeenkomst over het kwalificatieraamwerk NLQF. De bijeenkomst richt zich in het bijzonder op contractpoten van mbo- of hbo-scholen.

Het kwalificatieraamwerk NLQF is gerelateerd aan het EQF, het European Qualification Framework. De bedoeling van dit Europese raamwerk is om alle opleidingen in Europa in te schalen, waardoor opleidingsniveaus internationaal vergelijkbaar zijn. Er zijn in totaal acht niveaus. Naast de vier mbo-niveaus is bijvoorbeeld de Associate Degree ingeschaald op niveau 5. Het hbo-niveau is 6 en een universitaire graad is niveau 7. Niveau 8 tenslotte is voor gepromoveerden (PhD-niveau).

Contractonderwijs

De voorlichtingsbijeenkomst van 6 juni is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden. Denk aan particuliere opleiders, maar ook contractpoten van hogescholen en mbo-scholen. Alle reguliere door de overheid erkende kwalificaties zijn al ingeschaald in het NLQF, maar dat geldt niet voor het contractonderwijs. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs.

Leven lang ontwikkelen

Tijdens de bijeenkomst zal Tijs Pijls van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een inleiding houden. Ook zal Marieke Gervers van het ROC van Amsterdam vertellen waarom ervoor gekozen is om kwalificaties voor creatieve vakmensen in te schalen in NLQF. Dat heeft vooral te maken met optimaal kunnen functioneren in het werkveld. Na de pauze staat het onderwerp leven lang ontwikkelen op de agenda. Ook zullen consultants van het Nationaal Coördinatiepunt ingaan op de NLQF-procedures.

Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats op 6 juni 2019 en duurt van 10.00 uur tot 12.30 uur. De locatie is Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. Aanmelden voor deze gratis bijeenkomst kan hier.

Lees ook: Wetsvoorstel NLQF komt niet van de grond