ROC Leiden en ID College vormen zeven mbo-colleges

Minister Bussemaker keurt de fusie tussen ROC Leiden en het ID College goed. De nieuwe fusieschool gaat onderwijs verzorgen in zeven kleinschalige mbo-colleges.

Al langer wordt door de scholen gekoerst op een onderlinge fusie. De Commissie Fusietoets Onderwijs, ingesteld om de wildgroei van onderwijsfusies in te dammen, keurt de voorgenomen fusie goed. Sterker nog: de commissie meent dat een fusie eigenlijk de enige kansrijke oplossing is voor de problemen waarmee ROC Leiden sinds enkele jaren kampt.

Gemeenschap
De nieuwe school gaat onder de naam MBO Rijnland het onderwijs verzorgen in zeven kleinschalige mbo-colleges. Sinds kort bestaan in Leiden al dergelijke colleges voor de sector gezondheidszorg en voor de entreeopleidingen. De komende tijd zullen er nog vijf andere domeingerichte colleges gevormd worden. De colleges vallen straks onder één bestuur. MBO Rijnland is dan de eerste school in Nederland die werkt volgens het model van ‘gemeenschap van mbo-colleges’.

Overleg
De Commissie Fusietoets adviseert de minister om te stimuleren dat er goed overleg plaatsvindt met andere scholen in de regio, zoals het ROC Midden Nederland, het NOVA-college en ROC Mondriaan. Ook adviseert de commissie de minister financieel goed de vinger aan de pols te houden. ROC Leiden kreeg twee jaar geleden een financiële impuls van € 40 miljoen om de huisvestingsperikelen het hoofd te bieden. Dit bedrag is overigens feitelijk niet door het ministerie opgehoest, maar door de sector als geheel. De minister neemt de aanbevelingen van de commissie over.

Lees de Kamerbrief van minister Bussemaker over de samenwerking tussen ROC Leiden en ID College

Lees ook: MBO Rijnland nieuwe naam ROC Leiden en ID College