ROC Leiden is op de goede weg

ROC Leiden maakt grote stappen voorwaarts. De kwaliteit van de opleidingen gaat vooruit. De samenwerking met het ID College wordt voortgezet.

Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. De positieve berichten over de ontwikkelingen in Leiden zijn onder andere gebaseerd op rapporten van de Inspectie van het Onderwijs. Deze onderzoeken laten een vooruitgang zien in de kwaliteit van onderwijs en examinering. Hoewel er nog zaken te verbeteren zijn, hebben de maatregelen die ROC Leiden heeft genomen volgens de inspectie zichtbaar effect. Dit zorgt voor de noodzakelijke rust bij werknemers, studenten en ouders.

ID College
Volgens minister Bussemaker is het voor de toekomst cruciaal dat de samenwerking tussen Leiden en het ID College wordt voortgezet. Inmiddels zijn al twee gezamenlijke mbo-colleges operationeel: het MBO College Gezondheidszorg en het gezamenlijke college voor entreeopleidingen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat zeven domeingerichte mbo-colleges ontstaan. De menselijke maat moet in deze kleinschalige colleges voorop staan. De zeven scholen vallen straks onder één bestuur. ROC Leiden en het ID College zullen dan volledig gefuseerd zijn.

Adviseurs
In de brief gaat minister Bussemaker ook nog in op het onderzoek dat is verricht naar de rol van adviseurs bij de omstreden nieuwbouwprojecten in Leiden. Het onderzoek, uitgevoerd door forensisch onderzoeksbureau Integis, heeft geen belastende feiten opgeleverd. Er lijkt geen sprake te zijn geweest van belangenverstrengeling. Ondertussen loopt nog wel de aansprakelijkheidsstelling van dertien voormalige leden van de raad van toezicht en twee voormalige leden van het college van bestuur. De zaak is in oktober aangebracht bij de rechtbank.

Financieel
Omdat de zaken in Leiden naar wens verlopen, kan de school aanspraak maken op reeds eerder in het vooruitzicht gestelde gelden. In totaal is € 40 miljoen beschikbaar om de financiële problemen van ROC Leiden op te lossen. Het geld wordt opgebracht door alle mbo-scholen gezamenlijk.

Lees ook: ‘ROC Leiden heel goed bezig’