‘ROC Leiden’ niet meer onder toezicht interventieteam

Het voormalige ROC Leiden staat niet langer onder toezicht van een speciaal interventieteam. De school kwam onder toezicht te staan nadat het in grote financiële problemen kwam door te dure nieuwbouw. Nu de Leidse mbo-instelling in september is samengegaan met het ID College (onder de naam mboRijnland) is toezicht niet langer nodig, schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

ROC Leiden had zodanig zware financiële problemen dat er 40 miljoen euro aan noodsteun nodig was van minister Bussemaker om een faillissement te voorkomen. Door de fusie met het ID College moet de onderwijsinstelling uiteindelijk weer helemaal gezond worden. In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Engelshoven dat ‘de casus ROC Leiden nu dusdanig stabiel [is], dat een interventieteam vanuit het bestuursdepartement niet meer noodzakelijk is.’

Onderwijskwaliteit en financiën op orde
Uit de laatste tussenrapportage van de onderwijsinspectie blijkt dat de school inmiddels zowel de onderwijskwaliteit als de financiële positie flink heeft verbeterd. Het speciale interventieteam is dan ook niet langer nodig. Wel zal de inspectie de nieuwe school blijven volgen om in de gaten te kunnen houden of de school de verbeterde onderwijskwaliteit op peil weet te houden. ‘De inspectie volgt de komende periode de vorderingen van mboRijnland nog van dichtbij om te waarborgen dat de ingeslagen weg zich nog verder positief kan ontwikkelen’, aldus de minister in haar brief.