ROC van Twente: minder instroombeperking

Het ROC van Twente telt volgend jaar twaalf opleidingen met een instroombeperking. Vorig jaar waren dat er vier meer.

Het ROC van Twente heeft bekendgemaakt welke opleidingen volgend jaar een numerus fixus hanteren. In het nieuwe studiejaar, dat start in augustus 2022, gaat het om twaalf opleidingen. Dat is vier minder dan in het huidige studiejaar. Het gaat onder andere om de artiestenopleidingen (muzikant, acteur), maar ook om de opleiding tot handhaver toezicht en veiligheid.

Trends

Aan het besluit om bij een opleiding een instroombeperking te hanteren, gaat een grondige arbeidsmarktanalyse vooraf. Als blijkt dat er in de toekomst maar beperkt behoefte is aan vakmensen in een bepaalde sector, kan dat een reden zijn om een maximum te stellen aan het aantal opleidingsplaatsen. Schoolbaas John van der Vegt: ‘Wij vinden het belangrijk om een realistisch beeld te schetsen, zodat jongeren goed nadenken over de opleidingskeuze. Daarom kijken wij niet alleen naar het nu, maar proberen we trends in beeld te brengen, door naar het verleden en de toekomst te kijken.’

Stages

Van groot belang is ook of er voldoende stageplekken beschikbaar zijn. Bij de opleiding tot doktersassistent is bijvoorbeeld een beperkt aantal stageplekken beschikbaar. Deze opleiding heeft daarom in 2022 plek voor maximaal vijftig nieuwe studenten.

Loten

Als er voor een opleiding meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, vindt er loting plaats. Wie niet wordt ingeloot, krijgt hulp bij het kiezen van een andere opleiding. Wie in aanmerking wil komen voor zo’n loting, moet zich voor 1 april aanmelden.

Bekijk hier de opleidingen met een instroombeperking

Lees ook: Bijna 700 opleidingen met numerus fixus