Bijna 700 mbo-opleidingen werken met numerus fixus

Het aantal mbo-opleidingen dat werkt met een numerus fixus – een maximaal aantal toe te laten studenten – ligt veel hoger dan gedacht. Kwam de Keuzegids mbo vorig jaar tot een voorzichtige schatting van zo’n 240 opleidingen, in werkelijkheid blijkt het om bijna 700 opleidingen te gaan.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Van Engelshoven onderzoek laten doen naar het aantal mbo-opleidingen dat een maximum aantal toe te laten studenten hanteert, de zogenaamde numerus fixus. Uit het onderzoek blijkt zo’n studentenstop veel vaker voor te komen dan gedacht. Bijna alle scholen hebben opleidingen met een numerus fixus. Er zijn maar negen scholen die bij geen enkele opleiding een stop hanteren. Volgens de voorzichtige telling van de Keuzegids zou slechts de helft van de scholen met numerus fixus werken. Het blijkt dus om bijna alle scholen te gaan.

Arbeidsmarkt

Volgens het nu uitgevoerde onderzoek werken 684 opleidingen, verdeeld over zo’n vijftig scholen, met een numerus fixus. Het gaat hierbij onder andere om opleidingen als doktersassistent en acteur, maar ook om opleidingen in de veiligheidsbranche. Bij de meeste opleidingen geldt de regel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt.’ Zo’n 26.000 studenten volgen op dit moment een opleiding met een maximum aantal studenten. De reden dat scholen een studentenstop instellen is in verreweg de meeste gevallen het gebrekkige perspectief op de arbeidsmarkt of een beperkt aantal beschikbare stageplaatsen. ‘Gebrek aan opleidingscapaciteit’ wordt ook regelmatig genoemd.

Transparant

Het werken met een studentenstop lijkt op gespannen voet te staan met het recent in het mbo ingevoerde toelatingsrecht. Minister Van Engelshoven laat daarom nader onderzoek doen. De nu gepresenteerde gegevens zijn namelijk niet waterdicht. Welke toelatingseisen scholen hanteren is vaak onduidelijk. ‘Deze informatievoorziening moet beter’, zo schrijft de minister. ‘Mbo-scholen die onvoldoende transparant zijn over hun toelatingsbeleid ga ik aanspreken opdat zij komend studiejaar de informatievoorziening verbeteren.’

Lees hier het onderzoek over numerus fixus in het mbo

Lees ook: Veel scholen hanteren ‘numerus fixus’