Veel mbo-scholen hanteren ‘numerus fixus’

Honderden mbo-opleidingen hanteren het komend studiejaar een numerus fixus. Vaak geldt daarbij de regel: wie het eerst komt, het eerst maalt. Dat blijkt uit onderzoek van de Keuzegids mbo.

Het komende studiejaar werken honderden mbo-opleidingen met een numerus fixus. Anders dan in het hbo is er echter geen openbare lijst met mbo-opleidingen die een maximaal aantal nieuwe studenten toelaten. De Keuzegids mbo heeft nu zelf zo’n lijst samengesteld, op basis van informatie op de websites van de mbo-instellingen. Volgens deze telling zijn er meer dan 30 mbo-scholen die bij zo’n 240 opleidingen een numerus fixus hanteren. Vooral opleidingen in media, zorg en veiligheid hebben vaak een studentenstop. Bij sectoren als de bouw komt dit maar zelden voor.

Wie het eerst komt…

Uit het onderzoek van de Keuzegids blijkt dat veel scholen kiezen voor het systeem ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Via een handmatige telling komt de Keuzegids tot 25 scholen die voor bijna 180 opleidingen dit systeem hanteren. Een kleiner aantal scholen werkt met een vorm van loting. In Noord-Nederland (Friesland/Groningen) hebben scholen als Noorderpoort en Alfa samen afgesproken altijd te loten. Ze doen dat bij opleidingen waar weinig stageplaatsen voor zijn of waar het moeilijk is werk te vinden, zoals kunst of sport.

Overhaaste studiekeuze

Volgens de Keuzegids kleeft er een groot bezwaar aan een systeem waar studenten op volgorde van aanmelding worden toegelaten. Om hun concurrenten voor te zijn moeten studenten zich dan immers zo snel mogelijk inschrijven. Dit kan volgens de Keuzegids leiden tot een overhaaste studiekeuze. Een systeem van loting zou dan eerlijker zijn.

Toelatingsrecht

Het veelvuldig toepassen van een numerus fixus lijkt op gespannen voet te staan met het toelatingsrecht dat sinds 2017 in het mbo geldt. Studenten zouden sindsdien het recht hebben toegelaten te worden tot een studie, als zij zich voor 1 april aanmelden. Dit recht geldt dus niet als scholen een numerus fixus hanteren. Volgens de wet mogen scholen overigens inderdaad bij uitzondering een maximum stellen aan het aantal studenten, bijvoorbeeld vanwege een beperkt arbeidsmarktperspectief.

Bekijk hier de lijst met mbo-scholen die werken met een numerus fixus

Lees ook: Toelatingsrecht moet mbo toegankelijker maken