Rotterdam Academy voor veel studenten te zwaar

Veel studenten die een associate degree-opleiding volgen aan de Rotterdam Academy hebben moeite om in één jaar de vereiste zestig studiepunten te halen. Van de mannelijke studenten die in 2020 met hun AD-opleiding begonnen, behaalde slechts zo’n 14 procent in het eerste jaar voldoende studiepunten.

De Rotterdam Academy is een samenwerkingsverband tussen Rotterdamse mbo-scholen (Zadkine en Albeda) en de Hogeschool Rotterdam. De Academy biedt associate degree-opleidingen aan. Het gaat om 2-jarige opleidingen. De opleidingen zijn geschikt voor mbo-studenten die verder willen studeren na hun mbo-diploma, maar voor wie een volledige hbo-opleiding te hoog gegrepen is.

Mannen

Al langer zijn de slagingspercentages van de Rotterdam Academy laag. Vooral mannelijke studenten hebben moeite met de opleiding. In de jaren 2018 en 2019 lag het rendement rond de 11 procent. Vrouwelijke studenten doen het een stuk beter. Bij hen steeg het rendement van 25 procent in 2018 naar ruim 34 procent in 2020.

Havisten

Overigens doen mbo-studenten het beter op de Rotterdam Academy dan havisten. Van de (mannelijke) studenten met een havo-diploma behaalde minder dan 10 procent vorig jaar de vereiste zestig studiepunten. Bij de studenten met een mbo-diploma ging het om bijna 15 procent. De vrouwelijke havisten op de RAC doen het net iets beter dan de vrouwelijke mbo’ers: met 35,6 procent tegenover 33,5 procent.

Het grote verschil tussen mannelijke en vrouwelijke studenten is niet uniek voor de Rotterdam Academy. Deze verschillen zijn ook al zichtbaar in het voortgezet onderwijs en zelf al op de basisschool.

Lees ook: Studenten tevreden over Associate degree-opleidingen