Ruim 1,5 miljard euro beschikbaar voor leven lang leren

In Nederlandse cao’s is dit jaar ruim anderhalf miljard euro beschikbaar voor opleidingen en andere activiteiten in het kader van ‘leven lang leren’. Het beschikbare bedrag is sinds 2013 verdubbeld.

Onder de noemer ‘duurzame inzetbaarheid’ wordt in cao’s steeds vaker geld vrijgemaakt voor aanvullende opleidingen en loopbaanoriëntatie. Het aantal cao’s met afspraken hierover verdubbelde sinds 2013 van 78 naar 157. Het aantal werknemers dat recht heeft op een budget groeide van 1 miljoen naar 2,3 miljoen. Dat blijkt uit onderzoek van de werkgeversvereniging AWVN. Het gemiddelde budget waarop werknemers per jaar aanspraak kunnen maken bedraagt ongeveer 700 euro. Vaak stellen werkgevers aanvullend tijd beschikbaar aan werkenden. Het geld wordt vooral besteed aan opleidingen (39%), trainingen (28%), maatregelen die de balans werk-privé verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).

Keuzevrijheid

Volgens het onderzoek hebben werknemers veel keuzevrijheid bij de besteding van de opleidingsmiddelen. Werkgevers willen graag dat werknemers zoveel mogelijk zelf de regie voeren over hun loopbaan en inzetbaarheid. Uit het onderzoek blijkt echter dat werkgevers niet zo tevreden zijn over de besteding van de budgetten. Volgens meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers zijn werknemers nog te weinig bezig met hun eigen inzetbaarheid. De regelingen zijn volgens veel werkgevers nog ‘te vrijblijvend’.

Groei

AWVN verwacht dat de groei van de opleidingsbudgetten doorzet. Rond 2023 zullen naar verwachting zo’n 3,5 miljoen werknemers de beschikking hebben over een individueel budget voor duurzame inzetbaarheid. Het beschikbare gedrag zal dan meer dan 2 miljard euro zijn. Volgens AWVN is het belangrijk dat werknemers de middelen ook mogen inzetten voor opleidingen die niet gerelateerd zijn aan de huidige functie. Alleen dan kan de werknemer echt regie voeren over zijn loopbaan. Ook de fiscale regelingen zouden hierop moeten worden aangepast: opleidingskosten zouden altijd moeten worden vrijgesteld van belastingheffing. Nu wordt het opleidingsbudget soms nog aangemerkt als extra loon.

Lees hier het AWVN-rapport

Lees ook: Ton Heerts: ‘Overheid moet investeren in leven lang leren’