Ton Heerts: overheid moet investeren in leven lang leren

Om leven lang ontwikkelen tot een succes te maken moet de overheid meer middelen beschikbaar stellen: ‘Iedereen moet kunnen investeren in de eigen loopbaan.’

De voorzitter van de MBO Raad doet zijn oproep naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken deze week. Tijdens deze behandeling bleek minister Koolmees bereid om de komende jaren extra miljoenen te investeren in de ‘Ambachtsacademie’. Dit is een project in Zoetermeer waarbij oudere werklozen worden omgeschoold tot vakman in kleine ambachten. Volgens Ton Heerts is dit een prima initiatief, maar is het ook een druppel op een gloeiende plaat. De Ambachtsacademie heeft plaats voor enkele honderden omscholingstrajecten.

Doorbraak
Met louter initiatieven als de Ambachtsacademie zal leven lang ontwikkelen onvoldoende van de grond komen. Om een echte doorbraak te realiseren is volgens Heerts meer nodig. ‘Het totale vraagstuk van een leven lang ontwikkelen is gebaat bij voldoende middelen zodat iedereen kan investeren in de eigen loopbaan.’ Probleem is echter dat bij de formatie van het kabinet geen geld beschikbaar is gesteld voor onderwijs aan werkenden.

‘Wij staan klaar’
Volgens Heerts staan de mbo-scholen in de startblokken om hun rol te spelen bij leven lang ontwikkelen. Het moet echter niet bij voornemens blijven. Het mbo is volgens Heerts de aangewezen onderwijsplek om na je beroepsdiploma door te leren. Dit moet volgens Heerts ‘niet alleen op papier’ erkend worden. Heerts: ‘Wij staan als mbo-scholen klaar om daar een rol in te spelen.’

Lees ook: ‘Doorbraak’ rond leven lang leren nog ver weg