Ruime meerderheid stemt voor afschaffen lerarenregister

De Tweede Kamer heeft het lerarenregister, dat al enige tijd in comateuze toestand verkeerde, definitief ten grave gedragen. Het wetsvoorstel van Roelof Bisschop (SGP) en Peter Kwint (SP) kreeg een zeer ruime meerderheid.

De Tweede Kamer negeerde hiermee het advies van minister Slob. De enige partijen die tegen het wetsvoorstel stemden waren de VVD en de ChristenUnie. Opmerkelijk was de steun van de CDA-fractie. In het debat vorige week betoogde Kamerlid René Peters nog dat de CDA-fractie het wetsvoorstel niet zou steunen. Wat de omslag bij de christen-democraten veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. In de stemmingsuitslag staat dat er sprake was van een vergissing.

Statuut

Voor de uitslag van de stemming maakte de draai van het CDA niet uit. Het voorstel van SGP en SP kreeg de steun van de volledige oppositie. Als ook de Eerste Kamer instemt met het voorstel, hetgeen gezien de uitslag in de Tweede Kamer geen twijfel leidt, is het lerarenregister definitief afgeschaft. De wet regelt namelijk dat de bepalingen over het register uit de diverse wetten worden gehaald. Via een amendement is geregeld dat het professioneel statuut wel in de wet verankerd blijft. Het mbo kent al sinds 2009 een eigen professioneel statuut.

Bekijk ons uitgebreide dossier over het lerarenregister

Lees ook: Lerarenregister: het slotakkoord nadert