Salarismix: te weinig docenten in hogere loonschalen

Ondanks extra overheidsgelden lukt het de mbo-scholen niet om het aantal docenten in de hogere loonschalen te laten stijgen. Ook de laatste jaren neemt het aantal docenten in de (lagere) LB-schaal alleen maar toe.

In 2008 spraken de mbo-scholen af tot een evenwichtige salarismix te komen. Het streven was dat maximaal een kwart van de docenten in de LB-schaal zouden zitten en zo’n 60 procent in de hogere LC-schaal. De scholen in de Randstad krijgen ten behoeve van deze salarismix extra middelen van het ministerie. Het gaat om een structureel bedrag van ruim 35 miljoen euro per jaar.

Onthutsend

Onder docenten is al langer grote onvrede over de resultaten van de salarismix. Het Platform Medezeggenschap mbo sprak in 2019 over een ‘onthutsend beeld’. Geen enkel roc voldeed toen aan de afgesproken norm van 25 procent LB. ROC Friese Poort kwam nog het dichtst bij het streefpercentage met 25,2 procent. De afgelopen jaren is het beeld er niet beter op geworden. Volgens de laatste cijfers (2021) is bij Friese Poort 38,5 procent van de docenten ingeschaald in de LB-schaal. De roc’s die volgens de meest recente cijfers het beste (of het minst slecht) scoren zijn Albeda (29,1%), de Rooi Pannen (29,6%), ROC TOP (33,3%) en Da Vinci (33,5%).

Trend

Er zijn diverse scholen die zich geleidelijk in de goede richting begeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor ROC TOP. Bij deze school daalde het percentage LB-docenten sinds 2019 van zo’n 42% naar 33% (2021). Ook Albeda (van 34 naar 29%) en mboRijnland (van 50 naar 42%) gaan de goede kant op. Daartegenover staan veel scholen waar het beeld alleen maar verslechtert. Dat geldt bijvoorbeeld voor Friese Poort, dat sinds 2019 van 25 naar 38% is gegaan. Er zijn overigens wel enkele kleine vakscholen die voldoen aan de norm. Het percentage LB-docenten is bijvoorbeeld bij Nimeto slechts 14,5%. Ook scholen als het Scheepvaart- en Transportcollege en het SOMA voldoen aan de norm van 25 procent. Daarentegen scoren de meeste agrarische opleiders zeer slecht. Bij het Zone.College en Terra wordt meer dan 80% van de docenten volgens schaal LB betaald.

Dijkgraaf

Het standpunt van de MBO Raad en van de AOb is dat scholen alleen aan de norm kunnen voldoen als het ministerie met meer geld over de boeg komt. In een recente brief aan de Tweede Kamer vragen zij om een extra bedrag van 90 miljoen euro per jaar. Minister Dijkgraaf reageert vooralsnog niet enthousiast op het voorstel. Als argument gebruikt hij onder andere de constatering dat de scholen in de Randstad de afgelopen jaren er – ondanks het extra geld – niet in geslaagd zijn de salarismix te verbeteren. Bij de onderhandelingen over de Werkagenda mbo zal het thema ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn tussen het ministerie en de scholen. Het is de bedoeling dat deze Werkagenda eind september ondertekend wordt.

De actuele cijfers over de functiemix per school zijn te vinden op: www.functiemix.nl

Lees ook: Minister ‘zeer ontevreden’ over resultaten salarismix