Samenwerking als hefboom voor vernieuwing

De fusie van het Koning Willem I College en ROC De Leijgraaf krijgt groen licht van de Commissie Macrodoelmatigheid. Commissievoorzitter Fred Paling ziet een duidelijke toegevoegde waarde: ‘Deze fusie is goed voor de regio.’

Het Koning Willem I College (Den Bosch) en ROC De Leijgraaf (Oss, Cuijk en Veghel) gaan fuseren. Vanaf 1 januari 2022 is er één bestuur, vanaf 1 augustus 2022 volgt de volledige fusie. De nieuwe naam van de organisatie is dan Koning Willem I College, sinds jaar en dag een sterk merk in de provincie Noord-Brabant. Volgens Jos van Kessel, bestuurder van het Koning Willem I College, is de fusie goed nieuws voor de regio: ‘Wij willen met deze samenwerking een impuls geven aan de economische ontwikkeling van Noordoost-Brabant. Dankzij de fusie zijn we in staat duurzaam het beroepsonderwijs voor de hele regio te behouden. Dat is belangrijk: als talent wegtrekt, is er ook geen toekomst voor bedrijven. Het beroepsonderwijs is een belangrijke motor voor de economische ontwikkeling.’

Positief

De visie van Jos van Kessel wordt gedeeld door Fred Paling, sinds kort voorzitter van de Commissie Macrodoelmatigheid. De vaak kritische commissie was ditmaal opmerkelijk positief over de beoogde fusie. Fred Paling: ‘Wij zijn enthousiast over dit plan. Wij zien een duidelijke toegevoegde waarde. De twee scholen grijpen het fusieplan aan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De nieuwe school wil een belangrijke partner in de regio zijn. Wij zijn onder de indruk van het commitment van de stakeholders. Voor ons is duidelijk: de arbeidsmarktregio wil deze fusie.’

Cultuurverandering

Het is de nadrukkelijke bedoeling van de nieuwe organisatie om ook na de fusie de menselijke maat in het onderwijs te behouden. Van Kessel: ‘Als je groter wordt, moet je ook klein blijven denken. De nieuwe organisatie werkt straks in vier community’s: Den Bosch, Oss, Veghel en Cuijk. Binnen elke regio krijgen de onderwijsteams veel verantwoordelijkheid. De teams zijn straks echt aan zet. Zij krijgen veel vrijheid om het onderwijs zo goed mogelijk in te richten. De centrale diensten komen meer op afstand te staan. De onderwijsteams krijgen veel vrijheid, maar ook de daarbij horende verantwoordelijkheid. Dit is voor de hele organisatie een grote cultuurverandering, waar we wel een paar jaar mee bezig zijn.’

Persoonlijke ontwikkeling

Het is juist deze vernieuwing waarover de Commissie Macrodoelmatigheid enthousiast is. Fred Paling: ‘Deze fusie komt niet alleen voort uit nood. Natuurlijk heeft De Leijgraaf last van krimp, maar het is een financieel gezonde organisatie. Wat ons aanspreekt is dat de scholen echt de wens hebben om met de samenwerking toegevoegde waarde te creëren.’ Volgens Paling hebben de scholen de ambitie om hun maatschappelijke rol zo goed mogelijk te vervullen: ‘In de plannen staan de belangen van studenten en van werkgevers centraal. Uiteindelijk is het belangrijk dat jongeren in een regio een goede kans op werk hebben en dat werkgevers in hun personeelsbehoefte kunnen voorzien. De inzet op de persoonlijke ontwikkeling van de student spreekt ons aan. Door deze aanpak wil de school spanningen op de arbeidsmarkt zoveel mogelijk voorkomen.’

Geen eiland

Jos van Kessel is blij met het positieve oordeel van de Commissie Macrodoelmatigheid. De vernieuwing die Koning Willem I nastreeft, zal nog wel veel tijd en energie vragen. Van Kessel: ‘Deze fusie is niet op behoud gericht, maar op groei. Wij zien de samenwerking tussen de twee scholen als een grote kans om het onderwijs te verbeteren. Als Koning Willem I College kunnen wij veel leren van de ervaring die De Leijgraaf heeft met ‘leven lang ontwikkelen‘. Want ook op dat punt hebben wij de nodige ambities. Wij willen ons binnen iedere regio verdiepen in de specifieke vraagstukken.  In onze visie is de mbo-school geen eiland. De fusie is voor ons een hefboom om de gewenste vernieuwing te realiseren.’

Lees ook: Koning Willem I en Leijgraaf krijgen toestemming voor fusie