Samenwerking vmbo-mbo: wat moet en wat mag?

De mogelijkheden voor samenwerking tussen vmbo-scholen en mbo-scholen worden steeds verder uitgebreid. Een handzaam boekje geeft inzicht in wat er bij zo’n samenwerking allemaal mogelijk is.

Het idee van doorlopende leerroutes voor leerlingen van vmbo tot en met mbo wordt steeds populairder. Toch bestaat er soms nog onduidelijkheid over wat er allemaal mogelijk is bij dergelijke doorlopende leerroutes. De ervaring leert dat veel scholen denken dat er minder mag dan feitelijk is toegestaan. In het boekje ‘Wat moet en wat mag? De samenwerking tussen vmbo en mbo’ zijn de regels waaraan scholen zich moeten houden op een rij gezet.

Ruimte

Uit het boekje blijkt dat scholen veel ruimte hebben om zelf afspraken te maken. Die afspraken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de beroepsgerichte vakken die zowel in het vmbo als het mbo worden aangeboden. Door die vakken goed op elkaar af te stemmen, ontstaat een  logische leerroute. Ook bij de loopbaanbegeleiding is veel samenwerking mogelijk. Een goede samenwerkingsovereenkomst is bij dit alles cruciaal. Het boekje bevat een model voor zo’n overeenkomst. Er is tevens aandacht voor het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo, waardoor scholen uiteraard nog meer ruimte voor samenwerking krijgen. Het is de bedoeling dat dit voorstel op korte termijn ingaat.

Bestellen

Het boekje ‘Wat moet en wat mag?’ is te bestellen door een mail te sturen naar info@sterktechniekonderwijs.nl. Voor administratie en verzending brengt de organisatie € 7,50 in rekening.

Het boekje is ook digitaal beschikbaar.

Lees ook: Doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf 2020 mogelijk