Doorlopende leerroute vmbo-mbo vanaf 2020 mogelijk

Vanaf volgend schooljaar kunnen mbo-scholen en vmbo-scholen samen doorlopende leerroutes vmbo-mbo aanbieden. Het is de bedoeling dat jongeren straks in alle regio’s de mogelijkheid hebben te kiezen voor een doorlopende leerroute. Minister Van Engelshoven heeft hiertoe het wetsvoorstel doorlopende leerroutes bij de Tweede Kamer ingediend.

De laatste tien jaar hebben scholen al veel geëxperimenteerd met geïntegreerde leerroutes vmbo-mbo. Al in 2008 begonnen de zogenaamde vm2-experimenten. Later kwamen daar de vakmanschaps- en technologieroutes bij: geïntegreerde leerroutes vanaf het derde vmbo-jaar tot het mbo-diploma op niveau 2, 3 of 4. Uit deze experimenten is gebleken dat doorlopende leerroutes voor leerlingen een grote meerwaarde kunnen hebben. Zo zijn er positieve effecten op de schooluitval en de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Samenwerkingsovereenkomst

Uit de experimenten is ook gebleken dat goede werkafspraken tussen de scholen cruciaal zijn om de leerroutes tot een succes te maken. Daarom verplicht het wetsvoorstel de scholen die een doorlopende leerroute aanbieden een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Daarin kunnen de scholen afspraken vastleggen over het onderwijsprogramma, de inzet van personeel en financiën. Er wordt een model-samenwerkingsovereenkomst ontwikkeld.

Flexibel

Scholen krijgen behoorlijk wat vrijheid bij het inrichten van de doorlopende leerroutes. Zo bepalen de scholen zelf welke leerroutes ze willen aanbieden en op welke locatie dat gebeurt. Leerlingen maken in het tweede jaar van het vmbo, wanneer ze ook een profielkeuze maken, de keuze voor een doorlopende leerroute. De eerste twee jaar van de leerroute staan de leerlingen ingeschreven bij de vmbo-school. Na twee jaar worden de leerlingen overgeschreven naar de mbo-school. De leerling merkt daar niets van, het is immers een doorlopende leerroute. Uiteindelijk behaalt de leerling zowel een vmbo-diploma als een mbo-diploma.

Later examineren

Scholen kunnen ervoor kiezen het vmbo-examen niet na vier jaar te laten afleggen maar een jaar later. Jongeren hebben dan een jaar langer de tijd om het eindexamen af te ronden. Ook is het onder voorwaarden mogelijk dat de leerling helemaal afziet van een vmbo-diploma. De leerling behaalt dan wel een startkwalificatie, maar zonder vmbo-diploma.

Gelijke kansen

De hoop en verwachting is dat doorlopende leerroutes kunnen helpen bij het realiseren van gelijke kansen voor alle leerlingen. Juist bij de overgang van vmbo naar mbo gaat het bij sommige leerlingen immers niet goed. Bij die overgang wordt de kansenongelijkheid manifest, zoals in de Memorie van Toelichting bij de wet wordt gesteld. Als de wetsbehandeling vlot gaat, kan de wet ingaan vanaf het komende schooljaar (2020-2021).

Bekijk het wetsvoorstel

Lees ook: Meer ruimte voor doorlopende leerlijn vmbo-mbo