SBB: stagetekort neemt af tot ruim 19.000

Het aantal mbo-studenten dat nog een stage zoekt is gedaald tot ruim 19.000. De eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn ondanks de crisis zo’n 250.000 stages en leerbanen gestart. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van SBB.

Het verwachte tekort aan stageplaatsen en leerbanen is sinds oktober gedaald van zo’n 20.500 naar ruim 19.000. De verschillen tussen sectoren zijn groot. In sommige sectoren, zoals groothandel, communicatie en design, zijn de tekorten afgenomen. In andere sectoren, zoals horeca, zorg en entree is er juist sprake van een sterke toename van tekorten.

Oorzaken

Een belangrijke oorzaak voor het tekort aan stageplaatsen is het gebrek aan tijd voor begeleiding. Ook is er vaak gebrek aan fysieke ruimte om studenten op te leiden. De aangescherpte maatregelen van de gedeeltelijke lockdown hebben ook de nodige impact. Zo zorgt de sluiting van de horeca voor een verdubbeling van het tekort in het marktsegment gastvrijheid.

Leerbanen

Het tekort aan leerbanen blijft stabiel rond de 2.000. In de eerste maanden van het nieuwe schooljaar zijn zo’n 68.000 bbl-studenten gestart met een leerbaan. Dit aantal ligt 14% lager dan vorig jaar. In dezelfde periode zijn bijna 180.000 mbo-studenten met hun stage gestart, dat is 8% minder dan vorig schooljaar. Het totale aantal gestarte stageplaatsen en leerbanen ligt rond de 250.000. Studenten die nog niet konden starten, lopen niet direct studievertraging op. Scholen plannen zo mogelijk de stage op een later moment in de opleiding. Of studenten doen kennis en vaardigheden op via praktijkopdrachten of simulaties. Studenten die een bbl-opleiding volgen en geen leerbaan vinden, kunnen soms overstappen naar de bol-variant van dezelfde opleiding.

Bekijk hier alle actuele cijfers over stagetekorten

Lees ook: Actieplan stages en leerbanen: het tekort blijft groot